Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ο | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Ιχθύες

 Οι Ιχθύες είναι το δωδέκατο και τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού. Στο ζώδιο των Ιχθύων ανήκουν όσοι είναι γεννημένοι από 19/2 έως και 20/3 κάθε χρόνιας.

Ποιότητα: Μεταβλητό
Στοιχείο: Νερό
Κυβερνήτης πλανήτης: Δίας (παραδοσιακός), Ποσειδώνας (σύγχρονος)
Αδυναμία: Ερμής
Έξαρση: Αφροδίτη
Οίκος που σχετίζεται: 12ος