Βόρειος Δεσμός

 Οι Δεσμοί της Σελήνης είναι τα δύο αντιδιαμετρικά σημεία στα οποία η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη τέμνει την εκλειπτική, δηλαδή τη νοητή τροχιά του Ήλιου γύρω από τη Γη. Ο Βόρειος Δεσμός είναι το σημείο εκείνο που η τροχιά της Σελήνης ανατέλλει πάνω από το επίπεδο που ορίζει η εκλειπτική. Η θέση του Βόρειου Δεσμού στο χάρτη (κατά ζώδιο και οίκο) συμβολίζει την κατεύθυνση που αν κάποιος ακολουθεί, οδηγείται στην πνευματική ανάπτυξη.

Οι Δεσμοί της Σελήνης είναι σύμβολα που η Δυτική Αστρολογία έχει δανειστεί από την Ανατολή. Στην Ανατολική Αστρολογία, ο Βόρειος Δεσμός είναι καρμικό σημείο του χάρτη και συμβολίζει το κάρμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε σε αυτή τη ζωή.
Οι σχέσεις στις οποίες ο Βόρειος Δεσμός του ενός βρίσκεται σε σύνοδο με προσωπικούς πλανήτες του άλλου μέλους χαρακτηρίζονται ως «καρμικές σχέσεις», δηλαδή σχέσεις μέσα από τις οποίες το μέλος με το Βόρειο Δεσμό πρόκειται να πάρει σημαντικά μαθήματα ζωής.