Ζενίθ

 Το Μεσουράνημα ή Ζενίθ ή ακμή του 10ου οίκου είναι το σημείο εκείνο που ορίζεται από την ακριβή ώρα και το ακριβές γεωγραφικό πλάτος και μήκος της γέννησης. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην ακμή του 10ου οίκου μας και είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε διελεύσεις πλανητών, οι οποίες πιθανότατα θα σηματοδοτήσουν ριζικές αλλαγές στην καριέρα ή το στάτους του ατόμου. Το ζώδιο της ακμής, ο κυβερνήτης του καθώς και οι πλανήτες σε όψη με το Μεσουράνημα είναι ισχυροί δείκτες επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Λέξεις κλειδιά αυτού του οίκου είναι: φιλοδοξίες, καριέρα, δημόσια εικόνα, κοινωνικό status. Δείχνει επίσης τη σχέση μας με το γονιό που διαμόρφωσε τη θεωρία μας γύρω από την κοινωνική μας δράση και καταξίωση (outer-link parent) και είναι πιθανότατα η μητέρα. Δείχνει με λίγα λόγια τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να μας δει η κοινωνία.

Ζυγός

 Ο Ζυγός είναι το έβδομο ζώδιο του ζωδιακού και η έναρξη του συμπίπτει χρονικά με την Φθινοπωρινή ισημερία. Στο ζώδιο του Ζυγού ανήκουν όσοι είναι γεννημένοι από 23/9 έως 23/10 κάθε χρονιάς.

Ποιότητα: Παρορμητικό
Στοιχείο: Αέρας
Κυβερνήτης πλανήτης: Αφροδίτη
Αδυναμία: Άρης
Έξαρση: Κρόνος
Πτώση: Ήλιος
Οίκος που σχετίζεται: 7ος