Ηλιακή επιστροφή

 Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη γεγονότων που θα συμβούν από την ημέρα των φετινών γενεθλίων ενός ατόμου, μέχρι και τα επόμενα γενέθλια του. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζεται ο χάρτης των φετινών γενεθλίων ώστε ο Ήλιος να ταυτίζεται με τον γενέθλιο Ήλιο. Ο χάρτης αυτός, που ονομάζεται Χάρτης Ηλιακής επιστροφής, θα έχει συνήθως διαφορετικό ωροσκόπο από τον γενέθλιο ωροσκόπο και μια ιδιαίτερη κατανομή πλανητών. Στον χάρτη της Ηλιακής επιστροφής σημαντικός θεωρείται οποιοσδήποτε γωνιακός πλανήτης. Η Ηλιακή επιστροφή χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες τεχνικές πρόβλεψης όπως Δευτερεύουσες προόδους, Solar Arc προόδους κτλ.

Ηλιακό Ωροσκόπιο

 Πρόκειται για είδος ωροσκοπίου που χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι στις ζωδιακές προβλέψεις (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες). Σε αυτό το ωροσκόπιο το προς μελέτη ζώδιο τοποθετείται στον 1ο οίκο, το αμέσως επόμενο ζώδιο στον 2ο οίκο κοκ... Έτσι οι τρέχουσες πλανητικές θέσεις ερμηνεύονται με βάση αυτό το ωροσκόπιο και προκύπτουν οι προβλέψεις για το κάθε ζώδιο. Τονίζεται πως το Ηλιακό Ωροσκόπιο συνήθως δεν έχει καμία σχέση με τη γενέθλια οικοθεσία.

Ήλιος

 Ο Ήλιος είναι το κέντρο του Ηλιακού συστήματος και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μεσαίου μεγέθους αστέρι του γαλαξία μας. Στο πλανητικό του σύστημα ανήκει η Γη. Στην αστρολογική ορολογία αποκαλείται πλανήτης καθώς η αστρολογία χρησιμοποιεί γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς και ο Ήλιος έχει μια φαινομενική τροχιά γύρω από την Γη όπως κάθε άλλος πλανήτης που παρατηρείται από την Γη.

Αρχές που συμβολίζει: Ζωτικότητα, αίσθηση ατομικότητας, δημιουργική ενέργεια, έκφραση του εσωτερικού εαυτού (self - image), θεμελιώδεις αξίες

Παρόρμηση που αντιπροσωπεύει: Παρόρμηση του να «Είμαι», να «Ξεχωρίζω», να «Δημιουργώ»

Ανάγκες που συμβολίζει: Ανάγκη να αναγνωριστώ και να εκφράσω τον εαυτό μου 
(την μοναδικότητα μου)

Θετική Έκφραση: Ακτινοβόληση του πνεύματος, μοναδικότητα του χαρακτήρα που 
εκπέμπεται προς τα έξω, προσαρμοστικότητα στις καταστάσεις

Πιθανές Αρνητικές Εκφράσεις: Αλαζονεία, έπαρση, υπεροψία, ναρκισσισμός, εγωισμός, τυραννική προσωπικότητα, δυσκολία στην προσαρμογή

Ζώδιο που κυβερνά: Λέων

Οίκος που συνδέεται: 5ος