Μερκούριος

 Ο Μερκούριος τύπος ωροσκοπίου δεν αφορά αποκλειστικά εκείνους που έχουν Ήλιο, Σελήνη ή Ωροσκόπο τους Διδύμους (κυβερνάται από τον Ερμή) αλλά και ωροσκόπια στα οποία σχηματίζονται σημαντικές όψεις με τον Ερμή ή υπάρχουν πλανήτες στον 3ο οίκο της επικοινωνίας.

Μεσουράνημα

 (Βλέπε επίσης και Ζενίθ) 

Το Μεσουράνημα ή Ζενίθ ή ακμή του 10ου οίκου είναι το σημείο εκείνο που ορίζεται από την ακριβή ώρα και το ακριβές γεωγραφικό πλάτος και μήκος της γέννησης. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην ακμή του 10ου οίκου μας και είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε διελεύσεις πλανητών, οι οποίες πιθανότατα θα σηματοδοτήσουν ριζικές αλλαγές στην καριέρα ή το στάτους του ατόμου. Το ζώδιο της ακμής, ο κυβερνήτης του καθώς και οι πλανήτες σε όψη με το Μεσουράνημα είναι ισχυροί δείκτες επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Λέξεις κλειδιά αυτού του οίκου είναι: φιλοδοξίες, καριέρα, δημόσια εικόνα, κοινωνικό status. Δείχνει επίσης τη σχέση μας με το γονιό που διαμόρφωσε τη θεωρία μας γύρω από την κοινωνική μας δράση και καταξίωση (outer-link parent) και είναι πιθανότατα η μητέρα. Δείχνει με λίγα λόγια τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να μας δει η κοινωνία.

Μεταβλητά

Οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης και οι Ιχθύες ανήκουν στην ομάδα των μεταβλητών ζωδίων καθώς είναι ευέλικτα με ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Είναι ευπροσάρμοστα σε νέες συνθήκες και καταστάσεις και απαιτήσεις αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπολείπονται σε υπομονή και οργανωτικότητα.

Μοίρες

Ο ζωδιακός κύκλος χωρίζεται σε 360 μοίρες. Κάθε ένα από τα 12 ζώδια περιέχει 30 μοίρες . Κάθε μοίρα υποδιαιρείται σε λεπτά (΄) και δευτερόλεπτα (΄΄). Έτσι κάποιος που έχει τον Ήλιο του στις 25ο 13΄16΄΄ Ταύρου, σημαίνει πως έχει Ήλιο στις 25 μοίρες, 13 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα του Ταύρου.