Ναδίρ

 Είναι μια από τις γωνίες του γενέθλιου χάρτη και πιο συγκεκριμένα η ακμή του 4ου οίκου ή IC (Imum Coeli) και συμβολίζει τις ρίζες μας, την παράδοση μέσα στην οποία ανατραφήκαμε και την οικογένεια ως πρώτη κοινωνική μονάδα. Ο 4ος οίκος δείχνει την ψυχολογική μας υποδομή ως απόσταγμα της ατμόσφαιρας που βιώσαμε στην οικογένεια μας σε μικρή ηλικία, αλλά και την κατάσταση που επιθυμούμε να βιώσουμε στη δική μας οικογένεια, στα χρόνια της ωρίμανσης μας. Επίσης δείχνει τον τρόπο που ολοκληρώνουμε καταστάσεις στη ζωή μας. Τέλος, δείχνει και το γονιό (πιθανότατα τον πατέρα) που έχει διαμορφώσει το εσωτερικό κομμάτι του εαυτού μας, το γονιό που λειτουργεί σαν εσωτερικός δεσμός (inner-link) με το ψυχολογικό μας υπόβαθρο.

Νέα Σελήνη

 Πρόκειται για τη μηνιαία φάση της Σελήνης κατά την οποία δεν είναι ορατή από τη Γη. Αστρολογικά η Νέα Σελήνη συμβολίζεται ως σύνοδος Ήλιου - Σελήνης και συνδέεται με Νέα Ξεκινήματα, καινούργια βήματα, φρέσκες προσπάθειες (ανάλογα τον οίκο και το ζώδιο που συμβαίνει πάντα). Αν έχουμε Νέα Σελήνη στο ζώδιο που βρίσκεται ο Βόρειος ή ο Νότιος Δεσμός τότε έχουμε Έκλειψη Ηλίου.

Νερό

 Το στοιχείο του Νερού συνδέεται με τις λειτουργίες του συναισθήματος, των ενστίκτων και της διαίσθησης. Στη σειρά των στοιχείων έρχεται αμέσως μετά τον Αέρα και είναι το τελευταίο στη σειρά. Στο στάδιο του Αέρα κρίναμε απρόσωπα και αντικειμενικά αυτό που δημιουργήσαμε στο στάδιο της Γης και είχαμε εξ αρχής οραματιστεί στο στάδιο της Φωτιάς. Στο στάδιο του Νερού πλέον μπαίνουμε στην υποκειμενική διαδικασία του «Τι σημαίνει για εμένα αυτό.» Με άλλα λόγια στο στάδιο του Νερού συνδεόμαστε συναισθηματικά με αυτό που έχουμε δημιουργήσει, αποκτούμε υποκειμενική στάση στα πράγματα.

Τα ζώδια που ανήκουν στο στοιχείο του Νερού είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και οι Ιχθύες. Βασικά αιτήματα όλων των ζωδίων αυτού του στοιχείου είναι η αίσθηση πως ανήκουν σε μια ομάδα και η συναισθηματική ασφάλεια που τους παρέχει αυτό το ανήκειν. Όπως και με το στοιχείο του Αέρα, και εδώ η ανάγκη για σχέσεις είναι μεγάλη, όμως σε αντίθεση με τον Αέρα δεν μιλάμε για κοινωνικού χαρακτήρα σχέσεις, που τείνουν να είναι απρόσωπες, αλλά για έντονες, βαθιές, προσωπικές σχέσεις. Δεν υπάρχουν πιο αμυντικά ζώδια αλλά ούτε και πιο προστατευτικά απέναντι στους άλλους. Η στοργή μπορεί να εναλλάσσεται με το συναισθηματικό εκβιασμό με ασύλληπτη ταχύτητα.

Νότιος Δεσμός

 Οι δεσμοί της Σελήνης είναι τα δύο αντιδιαμετρικά σημεία στα οποία η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη τέμνει την εκλειπτική, δηλαδή τη νοητή τροχιά του Ήλιου γύρω από τη Γη. Ο Νότιος Δεσμός είναι το σημείο εκείνο που η τροχιά της Σελήνης χάνεται (ή κρύβεται ή δύει) κάτω από το επίπεδο που ορίζει η εκλειπτική. Η θέση του Νότιου Δεσμού στο χάρτη (κατά ζώδιο και οίκο) συμβολίζει τις έμφυτες κλίσεις και ταλέντα που διαθέτει κάποιος και οφείλει να τα ακονίσει και να τα εξελίξει ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της ζωής του.

Οι Δεσμοί της Σελήνης είναι σύμβολα που η Δυτική Αστρολογία έχει δανειστεί από την Ανατολή. Στην Ανατολική Αστρολογία, ο Νότιος Δεσμός είναι καρμικό σημείο του χάρτη και συμβολίζει το κάρμα που φέρει το άτομο από προηγούμενες ενσαρκώσεις του και πρέπει μέρος του να το αποπληρώσει σε αυτή τη ζωή.
Οι σχέσεις στις οποίες ο Νότιος Δεσμός του ενός βρίσκεται σε σύνοδο με προσωπικούς πλανήτες του άλλου μέλους χαρακτηρίζονται κι αυτές ως «καρμικές σχέσεις», όπως και με το Βόρειο Δεσμό. Μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση το μέλος με το Νότιο Δεσμό πρόκειται μέσω της σχέσης να έρθει σε επαφή με τρόπους και μοτίβα συμπεριφοράς του που πρέπει να εγκαταλείψει ή να εξελίξει με κάποιο τρόπο.