Οικοθεσία

 Η κατανομή των πλανητών στους οίκους ενός ωροσκοπίου λέγεται οικοθεσία.

Οίκος

 Ο αστρολογικός χάρτης είναι ένας κύκλος χωρισμένος σε δωδεκατημόρια που ονομάζονται οίκοι. Κάθε οίκος συμβολίζει ή αφορά σε διαφορετικές περιοχές αναγκών, συναισθημάτων και θεμάτων της ζωής. Με άλλα λόγια ο κάθε οίκος είναι μια διαφορετική σφαίρα εμπειρίας με την οποία εμπλεκόμαστε σε αυτή τη ζωή και ως τέτοιος περιγράφει την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουμε με την συγκεκριμένη πτυχή της πραγματικότητας.

Ονοματολογία

 Ο όρος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο δίνονται ονόματα στους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος και πώς αυτά τα ονόματα ταιριάζουν με τις ψυχολογικές ιδιότητες που αποδίδονται στον κάθε πλανήτη.

Από τον Πέτρο Ελευθεριάδη

Υπάρχει μια συγχρονικότητα ανάμεσα στην ανακάλυψη των πλανητών και στο τι συμβαίνει στον κόσμο την εποχή της ανακάλυψής τους, όπως και στην ονομασία τους. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως τυχαίο, αλλά υπάρχει αντιστοιχία. Βέβαια τώρα με τους χιλιάδες αστεροειδείς έχει ξεφύγει το πράγμα και ο καθένας δίνει ότι όνομα θέλει, της χώρας του, της γυναίκας του κλπ. Αλλά και στους κλασικούς πλανήτες υπάρχουν διαφωνίες. Κλασικό παράδειγμα ο Ποσειδώνας που δεν πολυταιριάζει με τον Θεό της αρχαιότητας, αλλά υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες με τον Διόνυσο, ή τουλάχιστον και με αυτόν. Οι Δυτικοί αστρολόγοι είναι πιο εξοικειωμένοι με την ελληνορωμαϊκή μυθολογία και για αυτό αντλούν την ερμηνεία τους από ‘κει. Αλλά υπάρχουν κι άλλες μυθολογίες με ανάλογου τύπου θεότητες. Εξάλλου, ο δομιστής γλωσσολόγος Levi Straus που μελέτησε διάφορους μύθους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τα μυθήματα, ελάχιστες μονάδες δηλ. που είναι κοινές σε κάθε μύθο. Δηλαδή όλοι οι μύθοι στο βάθος είναι ίδιοι, διέπονται από μια κοινή λογική.

Ουράνιος

Με αυτό τον όρο περιγράφεται κάποιος που στο ωροσκόπιο του έχει τα Φώτα ή/και σημαντικούς πλανήτες στο ζώδιο του Υδροχόου ή τον 11ο οίκο του τονισμένο λόγω της παρουσίας πολλών πλανητών εκεί. Επίσης ο όρος περιγράφει και όσους έχουν ισχυρές όψεις του Ουρανού με τα Φώτα τους, τον ωροσκόπο τους, ή τον κυβερνήτη του χάρτη τους.

Όψη

Ο ζωδιακός κύκλος αποτελείται από 360 μοίρες και οι υποδιαιρέσεις του κύκλου με συγκεκριμένους αριθμούς, ορίζουν συγκεκριμένες γωνίες - όπως 30 μοίρες (360/12), 60 μοίρες (360/6), 90 μοίρες (360/4) κλπ. Δύο ή περισσότεροι πλανήτες του ωροσκοπίου που βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να σχηματίζουν μια από τις παραπάνω γωνίες, λέγεται πως σχηματίζουν όψη μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα μιας όψης είναι ο συνδυασμός των ενεργειών των δύο πλανητών με ένα τρόπο που μετατρέπει σε κάτι άλλο τον τρόπο της λειτουργίας και των δύο. Οι όψεις χωρίζονται σε Κύριες Όψεις και Δευτερεύουσες Όψεις (βλέπε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις).

Όψη εκτός ζωδίου

Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται στις αρχικές ή τις τελευταίες μοίρες ενός ζωδίου και δημιουργεί όψεις με έναν άλλο πλανήτη στις τελευταίες ή αρχικές μοίρες ενός άλλου ζωδίου αντίστοιχα τότε έχουμε μια όψη εκτός ζωδίου. Για παράδειγμα ένας υδάτινος Ερμής στις 2 μοίρες των Ιχθύων δημιουργεί μια τέτοια όψη τριγώνου με έναν αέρινο Ποσειδώνα στις 27 μοίρες του Ζυγού. Το τρίγωνο που δημιουργείται με 5 μοίρες ανοχή παρουσιάζει μία μεγαλύτερη δυσκολία στο να συνδυάσει και να μεταφράσει τις ιδιότητες των πλανητών καθώς χάνεται το κοινό σημείο επαφής τους - το ίδιο στοιχείο.