Ταυ Τετράγωνο

 Τριγωνικός σχηματισμός ο οποίος αποτελείται από τουλάχιστον τρεις πλανήτες. Δύο από τους πλανήτες βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους και ο τρίτος τους τετραγωνίζει. Ένα παράδειγμα ενός μεγάλου ταυ τετραγώνου είναι ο Πλούτωνας στον Καρκίνο, ο Κρόνος στον Αιγόκερω και ο Ουρανός στον Κριό - μία όψη που χαρακτήρισε την περίοδο του κραχ στα μέσα της δεκαετίας του 30. Οι αντιθέσεις στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πλανητών, των ζωδίων και των οίκων στους οποίους ενεργεί μία τέτοια όψη καταδεικνύουν τον τρόπο και τους τομείς που θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες στο χάρτη. Οι όψεις αυτές παρουσιάζουν ουσιαστική δυσκολία αλλά ωθούν το άτομο σε εποικοδομητική αλλαγή και εξέλιξη. Συνήθως ένα ταυ τετράγωνο εμπλέκει πλανήτες που βρίσκονται σε ζώδια της ίδιας ποιότητας (παρορμητικά, σταθερά ή μεταβλητά).

Ταύρος

 Ο Ταύρος είναι το δεύτερο ζώδιο του ζωδιακού. Στο ζώδιο του Ταύρου ανήκουν όσοι είναι γεννημένοι από 20/4 έως και 20/5 κάθε χρονιάς.

Ποιότητα: Σταθερό
Στοιχείο: Γη
Κυβερνήτης πλανήτης: Αφροδίτη
Αδυναμία: Άρης και Πλούτωνας
Έξαρση: Σελήνη
Οίκος που σχετίζεται: 2ος

Τετράγωνο

 Η όψη που δημιουργείται όταν δύο σημεία στο ωροσκόπιο έχουν 90 μοίρες απόσταση μεταξύ τους - η ανοχή που δίνεται για τη συγκεκριμένη όψη είναι 8 μοίρες. Τα ζώδια της ίδιας ποιότητας (παρορμητικά, μεταβλητά, σταθερά) συνήθως δημιουργούν όψεις τετραγώνου μεταξύ τους. Για παράδειγμα ένας πλανήτης στο Καρκίνο θα είναι σε τετράγωνο με πλανήτες που θα βρίσκονται στο Ζυγό και τον Κριό. Τα τετράγωνα σκιαγραφούν την ένταση ανάμεσα σε δύο ανάγκες ή επιθυμίες που περιγράφονται από τα ζώδια και τους συγκεκριμένους πλανήτες που εμπλέκονται. Τα τετράγωνα θεωρούνται δυνάμεις που κινητοποιούν μια προσωπικότητα σε εξωτερική δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της διαμάχες.

Ζώδια τα οποία είναι σε τετράγωνο 

Κριός με Καρκίνο και Αιγόκερω 

Ταύρος με Λέοντα και Υδροχόο 

Δίδυμοι με Παρθένο και Ιχθύες 

Καρκίνος με Κριό και Ζυγό 

Λέων με Σκόρπιο και ταύρο 

Παρθένος με Διδύμους και Τοξότη 

Ζυγός με Καρκίνο και Αιγόκερο 

Σκορπιός με Λέοντα και Υδροχόο 

Τοξότης με Παρθένο και Ιχθύες 

Αιγόκερως με Κριό και Ζυγό 

Ιχθύες με Δίδυμους και Τοξότη

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι το ένατο ζώδιο του ζωδιακού. Στο ζώδιο του Τοξότη ανήκουν όσοι είναι γεννημένοι από 22/11 έως και 21/12 κάθε χρονιάς.

Ποιότητα: Μεταβλητό
Στοιχείο: Φωτιά
Κυβερνήτης πλανήτης: Δίας
Αδυναμία: Ερμής
Οίκος που σχετίζεται: 9ος

Τρίγωνο

Ο όρος μπορεί να αναφέρεται είτε στον σχηματισμό του Τριγώνου, είτε στην όψη του Τριγώνου. Πιο αναλυτικά:

Ο σχηματισμός του Μεγάλου Τριγώνου δημιουργεί ένα ισόπλευρο τρίγωνο το οποίο ενώνει πλανήτες που βρίσκονται στα τρία ζώδια του ίδιου στοιχείου. Για παράδειγμα ένα μεγάλο αέρινο τρίγωνο ενώνει τουλάχιστον ένα πλανήτη στους Διδύμους, ένα στο Ζυγό και ένα στον Υδροχόο. Ένα μεγάλο τρίγωνο θεωρείται ευνοϊκός συνδυασμός.

Η όψη Τριγώνου δημιουργείται όταν δύο σημεία στο ωροσκόπιο έχουν 120 μοίρες απόσταση μεταξύ τους - η ανοχή που δίνεται για τη συγκεκριμένη όψη είναι 8 μοίρες. Τα ζώδια του ίδιου στοιχείου συνήθως δημιουργούν όψεις τριγώνου μεταξύ τους. Για παράδειγμα ένας πλανήτης στο Καρκίνο (ζώδιο του Νερού) θα είναι σε τρίγωνο με πλανήτες που θα βρίσκονται στους Ιχθύες και τον Σκορπιό (τα άλλα δύο ζώδια του ίδιου στοιχείου). Τα τρίγωνα σκιαγραφούν τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο δύο πλανήτες ή δύο ζώδια συνεργάζονται για να επιτύχουν τους ίδιους στόχους. Με την όψη αυτή οι δύο πλανήτες αλληλοενισχύονται χωρίς τριβές και αντιστάσεις.

Τα ζώδια που σχηματίζουν τρίγωνα μεταξύ τους είναι:
Κριός - Λέων - Τοξότης
Ταύρος - Παρθένος - Αιγόκερως
Δίδυμοι - Ζυγός - Υδροχόος
Καρκίνος - Σκορπιός - Ιχθύες