Ψυχολογική Αστρολογία

 Πρόκειται για το νέο ρεύμα στο χώρο της Αστρολογίας που αναπτύχθηκε μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και αποτέλεσε αντίβαρο στην Παραδοσιακή Αστρολογία που είχε περισσότερο φαταλιστικό χαρακτήρα. Για την Ψυχολογική Αστρολογία το γενέθλιο ωροσκόπιο αποτελεί ένα χάρτη του ασυνειδήτου, ένα προσωπικό ψυχογράφημα του ατόμου και βάζει στο προσκήνιο την ικανότητα του ανθρώπου να επεμβαίνει στη ζωή του με το να αναγνωρίζει, να αντιμετωπίζει και να λύνει τα προσωπικά του προβλήματα.

Ψυχοπομπός

 Ένα από τα προσωνύμια του Ερμή στην μυθολογία καθώς ήταν ο μοναδικός θεός οποίος είχε το ελεύθερο να επισκέπτεται τον Κάτω Κόσμο. Εξαιτίας αυτού του προνομίου του είχε ανατεθεί να συνοδεύει τις ψυχές των νεκρών στο πέρασμα τους στον Κάτω Κόσμο. 

Καθώς ο Ερμής συμβολίζει την εγκεφαλική λειτουργία και τη σκέψη και ο Κάτω Κόσμος είναι συμβολική απεικόνιση του Ασυνειδήτου, η λειτουργία του Ερμή ως ψυχοπομπού συμβολίζει την ικανότητα της ανθρώπινης σκέψης να διερευνά στοιχεία του ασυνειδήτου και να τα φέρνει στο φως της Συνείδησης (Ήλιος).