Γιόντ

17/11/2011

Πρόκειται για πλανητικό σχηματισμό στον οποίο συμμετέχουν τρεις πλανήτες. Οι δύο πλανήτες σχηματίζουν μεταξύ τους όψη εξαγώνου (αρμονική όψη) ενώ ο τρίτος πλανήτης σχηματίζει και με τους δυο προηγούμενους όψη χιαστί (δυσαρμονική όψη). Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται ένα μεγάλο ισοσκελές τρίγωνο στο ωροσκόπιο με βάση τους δύο πλανήτες που σχηματίζουν εξάγωνο και κορυφή τον τρίτο πλανήτη που σχηματίζει τη χιαστί όψη με τους άλλους δυο. Αυτός ο πλανήτης ονομάζεται και εστιακός πλανήτης και είναι αυτός που δέχεται την μεγαλύτερη ένταση από τον σχηματισμό.

Πρόκειται για πλανητικό σχηματισμό στον οποίο συμμετέχουν τρεις πλανήτες. Οι δύο πλανήτες σχηματίζουν μεταξύ τους όψη εξαγώνου (αρμονική όψη) ενώ ο τρίτος πλανήτης σχηματίζει και με τους δυο προηγούμενους όψη χιαστί (δυσαρμονική όψη). Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται ένα μεγάλο ισοσκελές τρίγωνο στο ωροσκόπιο με βάση τους δύο πλανήτες που σχηματίζουν εξάγωνο και κορυφή τον τρίτο πλανήτη που σχηματίζει τη χιαστί όψη με τους άλλους δυο. Αυτός ο πλανήτης ονομάζεται και εστιακός πλανήτης και είναι αυτός που δέχεται την μεγαλύτερη ένταση από τον σχηματισμό. Η όψη ονομάζεται εναλλακτικά και «Δάχτυλος της Μοίρας» ή «Δάχτυλος του Θεού».