Ερμής τρίγωνο με ανάδρομο Ουρανό

02/09/2019

Πολλή φούρια και πολλά λόγια που αντί να βοηθάνε την πρακτική τακτοποίηση φαίνεται να την καθυστερούν.