Δίας τρίγωνο με ανάδρομο Ουρανό

02/12/2019

Η ευχή για αυτό που καθένας θέλει, σήμερα ικανοποιείται με ανορθόδοξο τρόπο. Βρίσκει κανείς μπροστά του αυτά που χρειάζεται για να την πραγματοποιήσει.