Άρης εξάγωνο με Πλούτωνα

17/01/2020

Ο δείκτης "ορθότητα κριτηρίου" πέφτει στον πάτο, ενώ ο δείκτης "αποτελεσματικότητα" ανεβαίνει. Εκρηκτικός συνδυασμός.