Ο Ερμής μπαίνει στους Ιχθείς

05/02/2020

Τάση να επιμένει καθένας στην άποψή του και να ταυτίζεται τελείως συναισθηματικά με όσα πιστεύει, η οποία εγκυμονεί συγκρούσεις.