Άρης τρίγωνο με Ουρανό

05/02/2020

Η δυνατότητα ραγδαίων αλλαγών σε πρακτικό και οικονομικό επίπεδο μέσα από την συγκέντρωση σε ένα στόχο και την συνεπή δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Μεγιστοποίηση της κάθε στοχευμένης προσπάθειας.