Ανάδρομος Ερμής σύνοδο με Ήλιο

05/02/2020

Η δημιουργικότητα σε ένα μεγάλο ζενίθ, όπως και η ανάγκη για έκφραση της προσωπικής ευαισθησίας. Μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, αν δεν πάρει την μορφή επιθετικών σχολίων ή ψεματακίων για να είναι κανείς ήσυχος με τα "δικά του".