Ανάδρομος Ερμής εξάγωνο με Ουρανό

05/02/2020

Η συνειδητοποίηση ότι το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα λόγια, τις σκέψεις και τις πράξεις, είναι τελικά τελείως απαραίτητο για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.