Ο Ερμής ορθοδρομεί στον Υδροχόο

05/03/2020

Είναι πιο εύκολο καθένας να δει και να ακούσει τους άλλους κι έτσι πολλές από τις ανισορροπίες της προηγούμενης περιόδου βρίσκουν τη λύση τους.