Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Λέων

30/11/2020

Ευχάριστη τόνωση και πιο χαρούμενη διάθεση με επίμονες δυσκολίες ρουτίνας

Η σεληνιακή έκλειψη (30) έδωσε μια απολύτως απαραίτητη ένεση ευδιαθεσίας, αισιοδοξίας και γενικότερα θετικότητας στην σχέση με τα παιδιά σου, στα ερωτικά σου, όπως και σε θέματα δημιουργικότητας. Αυτά συνδέονται με συγκεκριμένα σχέδια, την δική σου δυνατότητα να λειτουργείς ομαδικά και να επιδιώκεις μια συγκεκριμένη ποιότητα ζωής σε συνάρτηση με τις καθημερινές συνθήκες. Εφόσον επιμένεις έτσι, αυτό το θετικό δυναμικό παραμένει στη διάθεσή σου, όχι όμως διαφορετικά και κάνοντας εκπτώσεις ηθικά και πρακτικά. Ο Ερμής στον Τοξότη (1) ενισχύει αυτό το θετικό κλίμα καθώς τα μηνύματά του συνδέονται με οικονομική και/ή συναισθηματική ανακούφιση. Εξαιτίας αυτών είναι εύκολο να παρασυρθείς σε επιδείξεις δύναμης στο σπίτι, την οικογένεια και τον εργασιακό σου χώρο, η οποία είναι περιττή και άστοχη, δεδομένου ότι μόλις τώρα αρχίζουν να φαίνονται καθαρότερα οι συναισθηματικές και οικονομικές δυναμικές των σχέσεων σου. Η επιθυμία για βελτιώσεις, ανανέωση, για να προχωρήσεις χρειάζεται κάποια χαλιναγώγηση, επειδή πρακτικά, σωματικά, επαγγελματικά οι συνθήκες συνεχίζουν να χρειάζονται πολύ συγκεκριμένη διαχείριση.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ