Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Τοξότης

24/05/2019

Η επικοινωνιακή καθαρότητα και χαλαρότητα βοηθάει και τις συνεργασίες και τη σχέση σου.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ