Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Κριός

09/11/2019

Πολύ ευκολότερες σήμερα οι βαθυστόχαστες κουβέντες και οι δύσκολες διαπραγματεύσεις από τα εύκολα.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ