Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Ιχθύες

12/11/2019

Μηχανικές συναντήσεις, κουβέντες και γενικό «να ’χαμε να λέγαμε» δεν φτουράει σήμερα. Επιδίωξε περισσότερη ουσία σε όλα.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ