Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Ιχθύες

18/10/2020

Αν μπορείς να αποφύγεις να μπεις στις γνωστές κοντρίτσες του οικογενειακού πλαισίο, καλό για σένα θα ’ναι. Προσπάθησε να βρεθείς στη φύση παραπάνω.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ