Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Λέων

14/01/2021

Μην αποθαρρύνεσαι από άτομα και συναδέλφους στη δουλειά που προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ