Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Λέων

27/01/2021

Η κούραση που νιώθεις μειώνει την υπομονή σου και ίσως φέρνει προστριβές με συναδέλφους στη δουλειά.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από την Ευαγγελία Τσαβδάρη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ