Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Λέων

10/05/2021

Τα επαγγελματικά θέματα είναι προτεραιότητά σου σήμερα και μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις με συνεργάτες και ανωτέρους που πιθανώς ζητούν τη γνώμη σου σχετικά με τη δουλειά ή επεξεργάζονται μαζί σου τους όρους μιας οικονομικής συμφωνίας.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από Zarastro
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ