Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Καρκίνος

26/11/2021

Είσαι επιρρεπής σε ξοδέματα και σπατάλες σήμερα, όχι μόνο λόγω Black Friday αλλά και ως «εκτόνωση» συναισθηματικών ή και οικονομικών (!) ακόμη προβλημάτων. Δεν λειτουργεί έτσι, Καρκίνε μου.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από Zarastro
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ