Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Ζυγός

26/11/2021

Απαγόρευσε στον εαυτό σου να γίνεται θύμα εξαιτίας αγενών συμπεριφορών, εφαρμόζοντας την αρχή της minimum συναναστροφής ατόμων με αυτή την τάση.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από Zarastro
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ