Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Ταύρος: Ημερήσια πρόβλεψη | 04.10.2022

04/10/2022
Νιώθεις ίσως την παρόρμηση να επικοινωνήσεις αλλά και να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου με κάπως πιεστικό τρόπο, σαν οι άλλοι να είναι «υπεύθυνοι» ας πούμε γι’ αυτό. Ε, δεν πάει έτσι.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από Zarastro
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ