Εικονογράφηση: Φίλιππος Φωτιάδης

Ζυγός: Ημερήσια πρόβλεψη | 04.10.2022

04/10/2022
Το σενάριο «εγώ, ο αδικημένος της ζωής, της μοίρας κ.λπ.» παίζει αρκετά μέσα στο κεφαλάκι σου στην αρχή της μέρας, ιδίως σχετικά με τα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά σου. Ωιμέ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Από Zarastro
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ