Τα τέσσερα στοιχεία

07/06/2018

Φωτιά, Γη, Αέρας και Νερό

Ένα αναλυτικό εισαγωγικό άρθρο στο οποίο εξετάζεται η καταγωγή και η σημασία των τεσσάρων βασικών στοιχειών (φωτιά, γη, αέρας, νερό). Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές ψυχοδυναμικές που συμβολίζονται από το κάθε στοιχείο και πως συνδέονται με τα 12 ζώδια της Δυτικής Αστρολογίας.

Τι εννοούμε όταν λέμε πως κάποιος είναι υπερβολικά γήινος; Ισχύει ότι τα πύρινα ζώδια είναι φλογερά και ενεργητικά; Αληθεύει πως όσοι/ες έχουν έντονο το στοιχείο του Αέρα δεν είναι συναισθηματικοί, σε αντίθεση με εκείνους/ες που έχουν έντονο το υδάτινο στοιχείο στο χάρτη τους; Στο προηγούμενο άρθρο μελετήσαμε τις τρεις Ποιότητες (παρορμητική, σταθερή και μεταβλητή ποιότητα) και πως μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα ζώδια αλλά και να ερμηνεύσουμε έναν αστρολογικό χάρτη.

Το δεύτερο εξίσου θεμελιώδες χαρακτηριστικό των ζωδίων, το οποίο πρόκειται να αναλύσουμε παρακάτω είναι σε ποιο από τα τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία (Φωτιά, Γη, Αέρας και Νερό) ανήκουν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε ποιος και πότε συνέλαβε την ιδέα να περιγράψει τον κόσμο με βάση αυτά τα στοιχεία.

Πως προέκυψαν;

Το σύστημα των τεσσάρων στοιχείων επινοήθηκε αρχικά από τον Έλληνα φιλόσοφο-μαθηματικό Εμπεδοκλή (490-430 π.Χ), ο οποίος αναγνώρισε αυτά τα στοιχεία ως βασικά και θεμελιώδη στη φύση. Πρακτικά ανάπτυξε ένα σύστημα σκέψης στο οποίο όλα τα φυσικά σώματα συμπεριλαμβάνουν σε διαφορετική αναλογία αυτά τα τέσσερα στοιχεία.

Ο βασικός πυρήνας του συστήματος του Εμπεδοκλή αναφέρει πως οι ποιότητες που συναντάμε στη φύση αποτελούνται από δύο ζευγάρια αντιθέτων που αλληλοσυμπληρώνονται αλλά και αναιρούνται: Υγρό και Ξηρό, Ζεστό και Κρύο. Η φωτιά είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού ξηρό και ζεστό, ο αέρας δημιουργείται από το ζεστό και το υγρό, το νερό δημιουργείται από το κρύο και το υγρό και τέλος η γη προκύπτει από τον συνδυασμό κρύο και ξηρό.

Η γη θεωρείται πυκνό στοιχείο και έχει βάρος, γι' αυτό και πάνω σε αυτή ρέει το νερό (ποτάμια, λίμνες, θάλασσες), το οποίο επίσης έχει βάρος και μάζα. Επομένως η κατεύθυνση αυτών των δύο στοιχείων είναι καθοδική. Αυτό εξηγεί και τον λόγο που σχετίζονται με αρνητικές/θηλυκές ή yin ποιότητες (εσωστρέφεια, προσαρμογή, υπομονή)

Πάνω από τη γη και το νερό, βρίσκεται ο αέρας του οποίου η φυσική κατεύθυνση είναι ανοδική, και πάνω από τον αέρα βρίσκονται τα πύρινα σώματα (αστέρια, Ήλιος, πλανήτες). Αυτό εξηγεί γιατί τα στοιχεία του αέρα και της φωτιάς σχετίζονται με θετικές/ αρσενικές ή yang ποιότητες (εξωστρέφεια, ενέργεια, προσμονή)

Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα του Εμπεδοκλή (το οποίο ακολούθησε επίσης και η Πλατωνική και Νεοπλατωνική σκέψη), ολόκληρη η ζωή εξαρτάται από τον συνδυασμό αυτών των 4 στοιχείων και πιο συγκεκριμένα:

Η Γη είναι η ύλη, το φυσικό σώμα αλλά και η τροφή που απαιτείται για τη συντήρηση του. Το Νερό είναι συστατικό του σώματος και μέσα από αυτό γεννιέται η ζωή. Η αναπνοή που στηρίζεται στον Αέρα , είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής. Τέλος το φως και η ζεστασιά του Ήλιου (Φωτιά) είναι ο καταλύτης της ζωής.

Τα Τέσσερα Στοιχεία στην Αστρολογία

Από την ανακάλυψη του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων και έπειτα, η λέξη «στοιχείο» έγινε περισσότερο πολύπλοκη και απέκτησε άλλη ερμηνεία από ότι παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες τα μόνα στοιχεία που αναγνωρίζονταν ήταν το νερό, η γη, ο αέρας και η φωτιά. Παρόλ' αυτά, τα τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία, που εισήχθηκαν για πρώτη φορά από στη θεώρηση του κόσμου από τον Εμπεδοκλή (περί τα 450 π.Χ), χρησιμοποιούνται ακόμη συμβολικά από την αστρολογία προκειμένου να περιγράψουν τον κόσμο αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Με ποιο τρόπο;

Πρώτα απ' όλα ας σκεφτούμε κυριολεκτικά τη συμπεριφορά των στοιχείων μέσα στη φύση. Η γη είναι χειροπιαστή, στερεή, σταθερή, αξιόπιστη, υποστηρικτική, συμπαγής και βαριά. Αυτές οι λέξεις είναι και εκείνες που χρησιμοποιούμε για κάποιον/α με έμφαση στο στοιχείο της γης. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι είναι προσγειωμένος και ότι πατάει γερά στη γη.

Η φωτιά είναι θερμή, ζωηρή, επεκτατική, εκρηκτική και ακτινοβολεί. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον/α με έμφαση στο στοιχείο της φωτιάς. Αντίστοιχα, ο αέρας είναι δροσερός, ξηρός, στεγνός, πανταχού παρόν αλλά άπιαστος, ενώ το νερό είναι υγρό, πλημμυρίζει, στάζει, ρέει, επουλώνει, διαλύει και μπορεί να παρασύρει στο πέρασμα του. Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει βασικούς χαρακτηρισμούς που αφορούν στα τέσσερα στοιχεία και επηρεάζουν όσους/ες έχουν έμφαση στο χάρτη τους (με πλανήτες) στο καθένα από αυτά.

Γη                              Φωτιά                         Αέρας                                              Νερό

Απτή                          Θερμή                         Δροσερός                                        Υγρό

Στερεή                       Καταβροχθίζει           Σε ρεύματα                                      Ρευστό

Σταθερή                    Ακτινοβόλα                 Ξηρός                                              Διαλυτικό

Αξιόπιστη                 Ζωηρή                         Ευμετάβλητος                                Πλημμυρίζει/λιμνάζει

Βαριά                        Εκρηκτική                 Χωρίς μορφή                                  Στάζει

Συμπαγής                 Επεκτατική                Μείγμα (πολλών συστατικών)       Εξαγνίζει

Υποστηρικτική        Ζωογόνος                   Ανανεώνεται                                     Καθαρίζει

 

Έχοντας αποκτήσει μια αίσθηση της συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζει το κάθε στοιχείο, είμαστε πλέον σε θέση να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να αναλύσουμε πως συνδέονται με τα ζώδια και με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Φωτιά: Κριός, Λέων, Τοξότης

Η φωτιά μας προσφέρει θερμότητα και φως και γι' αυτό τα πύρινα ζώδια χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία, ενθουσιασμό, και χαρά. Δεν το βάζουν κάτω εύκολα αφού έχουν ακλόνητη πίστη στον εαυτό τους, και κατά συνέπεια στην ίδια τη ζωή. Έτσι λοιπόν, συνήθως δε φοβούνται να πάρουν ρίσκα. Ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή είναι υποκειμενικός.

Μία προσωπική πεποίθηση που μπορεί να έχει κάποιος/α με έμφαση σε ζώδια της φωτιάς, είναι κάτι που βιώνει ως απολύτως αληθινό και γι' αυτό το λόγο θα την υποστηρίξει με φανατισμό και θα αντισταθεί σε οποίον/α έχει αντίθετη άποψη ή επιχειρήσει να τον/την συμβουλέψει να επιδείξεις μετριοπάθεια.

Τα πύρινα ζώδια έχουν ανάγκη από ένα όραμα, ένα όνειρο ή στόχο για την ζωή τους, τον οποίο θα κυνηγήσουν με ένταση. Η φαντασία τους για το πως θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, τους οδηγεί να επιθυμούν τη δημιουργία μιας προσωπικής πραγματικότητας υπερβολικής, φανταχτερής, συναρπαστικής, γεμάτη ενδεχόμενα και ευκαιρίες. Επίσης έχουν το χάρισμα να εμπνέουν τους άλλους: αυτά τα ζώδια, το καθένα με το δικό του τρόπο, μπορούν να κινητοποιήσουν τους γύρω τους σε δράση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κριός εμπνέει και εμπνέεται με την ιδέα του σκοπού ή με το να είναι ο πρωτοπόρος ή ο πολεμιστής. O Λέων εμπνέει τους άλλους μέσω της προσφυγής στην τιμή, στην αφοσίωση ή στο ευγενές πνεύμα. Ενώ ο Τοξότης μέσω της αναζήτησης για νόημα και την επιθυμία «να πάει πιο μακρυά», είτε σε φυσικό επίπεδο, συναισθηματικό ή πνευματικό. Έτσι, ο σκοπός της φωτιάς είναι να καθοδηγεί, να εμπνέει και να εμποτίζει τους άλλους με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Τα πύρινα ζώδια έχουν μια ενστικτωδώς θετική στάση και έχουν την τάση να είναι εξωστρεφή, αυθόρμητα και γεμάτα ενέργεια. Ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως ακριβώς θα ήθελαν, έχουν την δύναμη και την θέληση να σηκώσουν το κεφάλι και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Αντιθέτως, αντιπαθούν κάθε είδος παθητικής κατάστασης και υποτιμούν τους ανθρώπους που δεν ενεργοποιούνται για να κυνηγήσουν τους στόχους τους.

Τα ζώδια αυτά έχουν ανάγκη από σωματική άσκηση, ταξίδια, περιπέτεια και ψυχαγωγία προκειμένου να επαναφέρουν την αισιοδοξία τους, την ενέργεια τους και την φαντασία τους στα επιθυμητά για αυτούς επίπεδα. Ωστόσο, όταν υπάρχει έμφαση φωτιάς σε ένα χάρτη, το άτομο μπορεί να υποφέρει κατά καιρούς από κατάρρευση, αφού καταπονεί τον εαυτό του με τα τόσα πολλά πράγματα που ασχολείται.

Το χάρισμα της φωτιάς είναι ο ιδεαλισμός και όχι ο ρεαλισμός - το κεφάλι τους είναι στραμμένο ψηλά, ενώ συνήθως τα πόδια τους δεν πατάνε γερά στη γη. Τα ζώδια αυτά δεν περιορίζονται εύκολα από τους άλλους και δεν ενδιαφέρονται τόσο για έννοιες όπως η σταθερότητα και η δέσμευση. Η ηρεμία, η ισορροπία, η ευαισθησία, η εμπάθεια και η λεπτότητα είναι χαρακτηριστικά που δεν εκφράζονται εύκολα από κάποιον/α με έμφαση στα πύρινα ζώδια.

Γη: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Ο πλανήτης μας, η Γη, υποστηρίζει ολόκληρη τη ζωή. Περπατάμε πάνω σε αυτή και είναι αυτή η οποία μας τρέφει. Δεν προξενεί καθόλου έκπληξη που όσοι έχουν έμφαση πλανητών σε ζώδια της Γης είναι αξιόπιστοι και μπορείς να βασιστείς πάνω τους. Πρακτικοί, ρεαλιστές, και προσγειωμένοι, εκείνοι που δονούνται έντονα σε αυτό το στοιχείο νιώθουν συνήθως άνετα με τις υποχρεώσεις τις ζωής, με το να κερδίζουν τα προς το ζην, και με το να φροντίζουν και να διατηρούν σε καλή κατάσταση το σώμα τους. Ο γήινος τύπος κατανοεί και δουλεύει σύμφωνα με τους κανόνες του υλικού κόσμου. Κατανοεί επίσης ό,τι έχει σχέση με τα χρήματα και τα υλικά αποκτήματα και έχει επίγνωση της σχέσης του (αλλά και των άλλων ) με αυτά.

Η Γη ασχολείται με τον «αληθινό» κόσμο και, σε αντίθεση με τη Φωτιά, δεν παρασύρεται εύκολα από οράματα και μελλοντικές πιθανότητες. Καθένα από τα γήινα ζώδια εκτιμάει ό, τι είναι αληθινό και χειροπιαστό, ό, τι «υπάρχει» και όχι ό, τι «μπορεί να γίνει». Ειδικότερα ο Ταύρος και ο Αιγόκερως θέλουν να μετατρέψουν την ενέργεια τους σε κάποια απτή μορφή (μια εταιρία, απόκτησης ενός σπιτιού, δημιουργία οικογένειας) και ιδανικά κάτι που μπορούν να το αγγίξουν και να το μετρήσουν.

Η γη νιώθει οικεία με την ύλη, ενώ νιώθει αρκετά ανασφαλής χωρίς αυτή. Σε αντίθεση με τη φωτιά, η γη έχει σαφέστατα πιο αντικειμενικό προσανατολισμό (κρίνει τα πάντα με βάση την αποτελεσματικότητα και την αντικειμενική αξία) και βιώνει τον κόσμο μέσα από τις πέντε αισθήσεις (αν δεν της αρέσει η μυρωδιά ή η γεύση κάποιου πράγματος, κανένας δεν μπορεί να την πείσει για το αντίθετο).

Τα ίδια ισχύουν συνήθως και για την Παρθένο, αλλά εξαιτίας της μεταβλητή της ποιότητας και με τον Ερμή σαν κυβερνήτη, εμφανίζει μια προσαρμοστικότητα πάνω στις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή της κάθε στιγμή, που κατά περιόδους προτιμά να καταπιέζει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Τα Γήινα ζώδια έχουν την τάση να ασχολούνται με θέματα οικονομικής και υλικής ασφάλειας αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν πλούσιοι. Τους αρκεί να έχουν αυτά που χρειάζονται και ίσως λίγα παραπάνω. Επίσης, συνήθως, πρόκειται για ανθρώπους που είναι ενστικτωδώς ήρεμοι και πράοι, με μεγάλες αντοχές και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα.

Εάν το γήινο στοιχείο είναι υπερανεπτυγμένο στο χάρτη, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε τέλμα από τις υλικές του ανησυχίες, και να είναι απρόθυμο να αφήσει το οτιδήποτε να απειλήσει την υλική του ασφάλεια. Θα αδυνατεί να πάρει ρίσκο, και ακόμα και αν κάνει αλλαγές ζωής, θα είναι επειδή είναι αναγκασμένος να τις κάνει.

Λειτουργώντας αρνητικά, οι γήινοι τύποι μπορεί να γίνουν συμβατικοί, συντηρητικοί, και θύματα της ρουτίνας τους. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να έχουν έλλειψη ενθουσιασμού, ελπίδας, πίστης και αισιοδοξίας και όλα αυτά να έχουν ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο κυνικό ο οποίος έχει απογοητευτεί από τη ζωή.

Αέρας: Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος

Ο Αέρας δεν έχει σχήμα: κινείται ανελλιπώς και περιτριγυρίζει τα αντικείμενα. Έτσι, η βασική φύση των ζωδίων του αέρα να παραμένουν αεικίνητα και να εξετάζουν (περιτριγυρίζουν) τις καταστάσεις και τις σκέψεις των γύρω τους.

Για το ζώδια του αέρα η αλήθεια είναι αντικειμενική, βρίσκεται «εκεί έξω», είναι δηλαδή δημιουργία του εξωτερικού κόσμου. Τα ζώδια αυτά είναι τα πιο πολιτισμένα, κοινωνικά, αποστασιοποιημένα, λογικά και θεωρούνται τα πιο «ανθρώπινα» από τα υπόλοιπα του ζωδιακού αφού ακόμα και τα σύμβολά τους αναπαριστούν ανθρώπινες (Οι Δίδυμοι και ο Υδροχόος) ή απρόσωπες μορφές (Ζυγός, δηλαδή ζυγαριά).

Η έντονη ανάγκη των ανθρώπων με έμφαση στα αέρινα ζώδια είναι να επικοινωνούν και να νιώθουν συνδεδεμένοι με τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για εκείνους. Αν και δεν είναι απαραίτητα θερμοί με τους άλλους και δεν εμπλέκονται σε βάθος στις σχέσεις τους, οι κλασσικοί αέρινοι τύποι έχουν ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες. Κατανοούν το πάρε-δώσε και δεν αναστατώνονται ή παρεξηγούνται εύκολα.

Ένας έντονα αέρινος τύπος, μπορεί να ενδιαφέρεται για τον τρόπος σκέψης σου και να είναι ικανός να την κατανοεί, ακόμα και αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί σου. Σαν ζώδια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, έχουν την ικανότητα να διαπραγματεύονται, να επικοινωνούν και να βλέπουν και τις δύο όψεις του νομίσματος. Τα ζώδια του αέρα χαρακτηρίζονται γενικά από έχουν λεπτότητα, ευγένεια και δείχνουν σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων.

Ένα άλλο βασικό τους γνώρισμα είναι το γεγονός ότι έχουν την ικανότητα ανά πάσα στιγμή να υιοθετήσουν μια απρόσωπη στάση - έχουν το χάρισμα της προοπτικής και της αποστασιοποίησης από το συναίσθημα. Με μια πρόταση, τα ζώδια του αέρα «ζουν μέσα στο κεφάλι τους» και δεν έχουν καλή επαφή με τον κόσμο των συναισθημάτων. Μάλιστα, αρκετά συχνά νιώθει ντροπή ή απέχθεια προς τον εαυτό τους όταν παρασύρονται συναισθηματικά, μιας και σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν με τη λογική τη στάση τους.

Εμφανίζονται συχνά σαν «ειδικοί» για θέματα σχέσεων, ορίζοντας τι πρέπει και τι δεν πρέπει να συμβαίνει σ' αυτές. Μπορούν ακόμη να μιλήσουν για πολλές θεωρίες που αφορούν τα συναισθήματα, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εγγενή τους ανάγκη να κατηγοριοποιούν και να εκλογικεύουν όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Δεν είναι ότι δεν έχουν αισθήματα, απλώς τα συναισθήματα τους λειτουργούν πιο αυτόνομα, έξω από τον έλεγχο του εγώ. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα τους είναι ακατέργαστα, αυτόνομα και δυνατά διότι δεν έχουν δουλέψει αρκετά μαζί τους. Έτσι, όταν κάποιο συναίσθημα έρχεται στην επιφάνεια, το άτομο με έμφαση στα ζώδια του αέρα νιώθει συχνά κατακλυσμένο από αυτό και δεν ξέρει πως να το διαχειριστεί.

Ο Αέρας έχει την τάση να βλέπει τη ζωή με πρότυπα, ιδέες και κατηγοριοποιήσεις και να βάζει όλες τις εμπειρίες του μέσα σ' αυτά τα ιδεολογικά πλαίσια. Το ζήτημα είναι ότι τα πράγματα στην πράξη πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικά από ότι είναι στη θεωρία. Μία άλλη δυσκολία για εκείνους που έχουν έμφαση σε αέρινα ζώδια είναι ότι ενώ έχουν τεράστια ικανότητα να αξιολογούν καταστάσεις και να βλέπουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, συνήθως καταλήγουν να παραλύουν από αυτή τη διαδικασία.

Το γεγονός ότι γνωρίζουν τα πάντα για ένα θέμα, όλα τα θετικά του και τα αρνητικά του, και έχουν δει όλες τις πλευρές του, δεν τους βοηθάει να αποφασίσουν το τι θα κάνουν τελικά. Αυτό είναι και το μειονέκτημα της αντικειμενικότητας: όσες απόψεις κι αν πάρεις για ένα ζήτημα ή πρόβλημα, θα πρέπει τελικά μόνος/η σου να διαλέξεις ποια στάση σε εκφράζει. Κι αυτή είναι μια πράξη που πάντα εμπεριέχει ένα βαθμό υποκειμενικότητας...

Νερό: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες

Τα ζώδια του νερού προσεγγίζουν την αλήθεια με υποκειμενικό τρόπο και τη συνδέουν με τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο. Γι' αυτό και τα ζώδια του νερού συμβολίζουν και ταυτίζονται με τη συναισθηματική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως ο κόσμος των συναισθημάτων είναι μυστηριώδης και σκοτεινός. Τα συναισθήματα είναι ενστικτώδη και υποκειμενικά. Ο καθένας τα βιώνει με μοναδικό τρόπο και δεν περιγράφονται λεκτικά.

Στη φύση, το στοιχείο του νερού μπορεί να πάρει πολλές μορφές: το γάργαρο ρυάκι, το ψιλόβροχο, μια στάσιμη λίμνη και η αγριεμένη θάλασσα είναι μερικές από αυτές. Αναμφίβολα, το νερό σαν υγρό λιπαίνει, καθαρίζει, διαλύονται πράγματα μέσα σε αυτό, και φυσικά χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε ζωή. Το νερό δεν έχει μορφή από μόνο του και παίρνει το σχήμα και το χρώμα του δοχείου του. Άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το νερό πηγαίνει πάντοτε στο χαμηλότερο σημείο.

Τα ζώδια του νερού είναι συνήθως τα πιο εσωστρεφή και τα απασχολούν τα ζητήματα της συναισθηματικής ασφάλειας και του «ανήκειν». Για τον Καρκίνο, είναι η οικογένεια που του προσφέρει το αίσθημα του ανήκειν, για το Σκορπιό είναι μια έντονη, πολύ στενή σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, και για τους Ιχθύες δεν είναι τίποτα λιγότερο από το συναίσθημα της ενότητας με το Όλον, δηλαδή ένα πνευματικό ανήκειν.

Τα ζώδια του νερού αντανακλούν τις ανάγκες, τους φόβους και τη στάση οποιουδήποτε βρίσκεται κοντά τους. Έχουν την τάση να είναι δεκτικά, ευαίσθητα, ευεπηρέαστα (ο Σκορπιός λιγότερο από τα άλλα δύο) και όπως ένα σφουγγάρι, απορροφούν ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Αντιλαμβάνονται όλα τα συναισθήματα, ακόμα και τις λεπτές τους αποχρώσεις και δίνουν περισσότερη σημασία σε αυτά παρά στις λόγια που ακούνε από τους άλλους.

Τα ζώδια του νερού είναι συμπονετικά και είναι πρόθυμα να ακούσουν τα προβλήματα των άλλων χωρίς να κρίνουν (όπως είπαμε δεν έχουν μορφή και παίρνουν το σχήμα του δοχείου τους). Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά αφού είναι πολύ πιθανό να κυριευτούν και να «βαρύνουν» από όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουν μαζέψει.

Με όλη αυτή την ευαισθησία που τους διακατέχει, δεν είναι απίθανο να νιώθουν ευάλωτοι και εκτεθειμένοι και γι' αυτό η αυτοπροστασία παίζει επίσης κυρίαρχο ρόλο στη ζωή τους, όπως επίσης και η τάση τους για μυστικοπάθεια. Με όλα τα υδάτινα ζώδια, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε, δεν είναι αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Ότι δηλαδή έχουν κρυφές πτυχές που δεν αποκαλύπτουν εύκολα και ότι υποκρύπτουν πολλά κάτω από την γαλήνια επιφάνεια τους.

Λειτουργώντας θετικά, το στοιχείο του νερού εκδηλώνεται ως το πιο συμπονετικό από όλα τα στοιχεία, και επίσης εκείνο που ανταποκρίνεται πιο εύκολα στα προβλήματα και τις ανάγκες των άλλων. Αν κάποιος έχει έμφαση σ' αυτό το στοιχείο, έχει την ικανότητα να αισθάνεται ακριβώς όπως αισθάνεσαι.

Η δυσκολία έγκειται στο ότι οι υπερβολικά υδάτινοι τύποι δε μπορούν να διαχωρίσουν και δεν γνωρίζουν που τελειώνει ο Άλλος και που αρχίζει ο εαυτός τους, με αποτέλεσμα να προσδιορίζουν τον εαυτό τους με βάση αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Επίσης, με υπεραναπτυγμένο το στοιχείο νερού, έχουμε ανθρώπους που προσκολλούνται και εξαρτώνται νοσηρά από τους γύρω τους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις καταλήγουν να γίνονται παράλογοι και χειριστικοί.

Συμπεράσματα

Με τη βοήθεια των στοιχείων μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των ζωδίων αλλά και να ανακαλύψουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συνδέουν μεταξύ τους τα ζώδια του ίδιου στοιχείου. Με βάση τα στοιχεία, μπορούμε να διακρίνουμε τους 4 βασικούς τρόπους που τα άτομα αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα γύρω τους. Αυτοί οι τρόποι συνοψίζονται ως εξής:

H παρόρμηση να δημιουργήσω κάτι ή, εάν ήδη υπάρχει, η ανάγκη να καθορίσω την προέλευση του, τον προορισμό του, αλλά και τη σημασία του για εμένα. (Φωτιά). Η παρόρμηση να κάνω στη συνέχεια αυτή τη φλογερή ορμή, μια απτή πραγματικότητα (Γη). Η παρόρμηση να επικοινωνώ με/σε σχέση με ότι έχω δημιουργήσει (αντικείμενο ή σχέση ή γεγονός), να το ονομάσω ή να καθορίσω το τι είναι και να το εξερευνήσω (Αέρας). Η ανάγκη να συνδεθώ συναισθηματικά με αυτό και να αποφασίσω εάν μου είναι ευχάριστο ή όχι (Νερό).

Σε συνδυασμό με τις ποιότητες (για να διαβάσεις το άρθρο για τις ποιότητες πάτησε εδώ), τα στοιχεία μας δίνουν πάρα πολύ βασικές πληροφορίες για την κατανόηση των 12 ζωδίων. Όλοι οι χάρτες, είτε ατόμων είτε γεγονότων, είναι ένας συνδυασμός στοιχείων και ποιοτήτων, όμως θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι χάρτες έχουν εμφανή έλλειψη ή έμφαση σε κάποιο από τα στοιχεία. Αυτή ακριβώς η έμφαση σε κάποια στοιχεία και σημασία που έχει, θα μας απασχολήσει στο επόμενο άρθρο της σειράς.