Οι όψεις του Ήλιου - Μέρος 1ο

07/06/2018

 Με τους προσωπικούς πλανήτες και τους κοινωνικούς πλανήτες

Οι όψεις του Ήλιου με τους προσωπικούς πλανήτες (Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη και Άρης) και τους κοινωνικούς πλανήτες (Δίας και Κρόνος) Όπως είναι γνωστό ο Ήλιος είναι το κέντρο του Ηλιακού μας συστήματος, το νοητό κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες. Συμβολικά επομένως η αστρολογία οφείλει να αντιμετωπίσει τον Ήλιο σαν το μοναδικό κέντρο της κάθε προσωπικότητας.
 
Όμως αλήθεια τι σημαίνει κέντρο της προσωπικότητας του καθενός; Αφού η προσωπικότητα συμβολίζεται από  το σύνολο των πλανητικών ενεργειών ενός γενέθλιου χάρτη, πως είναι δυνατόν ένας μόνο πλανήτης να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της; Τι είναι και τι δεν είναι εντέλει ο Ήλιος μας ή αλλιώς το ζώδιο μας;
 
Μια ορθολογική προσέγγιση στο παραπάνω ερώτημα ήταν να αντιμετωπίσουμε τον Ήλιο σαν έναν οποιοδήποτε πλανήτη (με την αστρολογική έννοια). Κάθε πλανήτης συνιστά μια ψυχολογική τάση, μια ψυχολογική ενέργεια η οποία θέλει να βρει συγκεκριμένα κανάλια έκφρασης στο χώρο και το χρόνο. Ο κάθε πλανήτης συμβολίζει κάποιες συγκεκριμένες ψυχολογικές Αρχές (Principles), αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες τάσεις (Urges) και ανάγκες (Needs) του ατόμου. Ο Ήλιος του καθενός δεν αποτελεί εξαίρεση όπως προαναφέρθηκε.
 
Οι Ηλιακές Αρχές είναι συνοπτικά η Ζωτικότητα, η Αίσθηση της ταυτότητας, η Ενέργεια που διοχετεύεται στη Δημιουργία, η Εικόνα που ο καθένας πιστεύει ότι ακτινοβολεί στο περιβάλλον του και τα χαρακτηριστικά της Πατρικής φιγούρας (ή των ανδρών που διαδραμάτισαν το ρόλο της). Σαν συνέπεια οι τάσεις που εκφράζει είναι το «Είμαι» και το «Δημιουργώ» και οι αντίστοιχες ανάγκες που συμβολίζει είναι της «Αναγνώρισης» και της «Αυτοέκφρασης».
 
Με άλλα λόγια ο Ήλιος συμβάλει τα μέγιστα στην δομή του Εγώ μας, διαμορφώνει μια προσωπική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την ταυτότητά μας σαν χαρακτήρες. Όπως ο πραγματικός Ήλιος κρατά σε σταθερή τροχιά τους υπόλοιπους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος έτσι και μια ισχυρή αίσθηση της ταυτότητας μας και η ορθή έκφρασή της είναι απαραίτητη για την εξωτερίκευση και όλων των υπόλοιπων ψυχολογικών μας τάσεων.
 
Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει πως κανένα σώμα στο Σύμπαν δε μένει ανεπηρέαστο από τα υπόλοιπα. Έτσι οι τροχιές των πλανητών επηρεάζουν τη θέση και τις κινήσεις του Ήλιου και με τον ίδιο τρόπο οι όψεις που κάνουν οι πλανήτες στο ωροσκόπιο μας με τον Ήλιο διαμορφώνουν την έκφραση του χαρακτήρα μας και αυτό που ακτινοβολούμε στο περιβάλλον μας. Είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να γίνει μια σύντομη αναφορά στη διάκριση των όψεων και πως ερμηνεύονται γενικά σε ένα ωροσκόπιο.
 
Όπως είναι γνωστό όψεις ονομάζουμε τις γωνιακές σχέσεις μεταξύ πλανητών ή αλλιώς την απόσταση σε μοίρες που έχουν οι πλανήτες σε ένα ωροσκόπιο. Γενικά οι όψεις διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 1) Τις Αρμονικές Όψεις και 2) τις Δυναμικές όψεις. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το εξάγωνο (60ο), το τρίγωνο (120ο) και ορισμένες σύνοδοι (εξαρτάται από τους πλανήτες που συμμετέχουν και το ζώδιο στο οποίο βρίσκονται).
 
Αυτές οι όψεις σχετίζονται με αυθόρμητες ικανότητες, ταλέντα και τρόπους έκφρασης, στις οποίες με ευκολία στρέφεται το άτομο. Στην κατηγορία των Δυναμικών όψεων ανήκουν το τετράγωνο (90ο), η αντίθεση (180ο), το quincunx (150ο) και κάποιες από τις συνόδους (κυρίως οι σύνοδοι με τους συλλογικούς ή βαρείς πλανήτες). Αυτές οι γωνίες σχετίζονται με εσωτερικές ψυχολογικές εντάσεις και απαιτούν από το άτομο κάποιου είδους στοχευόμενης δράσης ή τουλάχιστον την καλλιέργεια μεγαλύτερης συνειδητότητας στις περιοχές που εστιάζονται οι όψεις αυτές.
 
Στη συνέχεια του κειμένου αναπτύσσονται οι όψεις του Ήλιου με τους προσωπικούς πλανήτες (Ερμής έως Άρης) και με τους ενδιάμεσους ή κοινωνικούς πλανήτες (Δίας και Κρόνος). Όταν οι όψεις που εμφανίζονται στο ωροσκόπιο είναι αρμονικές υπάρχει καλύτερη δυνατότητα έκφραση τους από το άτομο και αποδοχή των χαρακτηριστικών που αυτές περιγράφουν. Αν οι όψεις είναι δυναμικές, τότε υπάρχει εσωτερική ένταση στην αποδοχή των αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Οποιαδήποτε σύνοδος με τον Ήλιο είναι πολύ σημαντική επειδή προσδίδει κάτι βασικό σε ολόκληρη την ταυτότητα του ατόμου.
 
ΗΛΙΟΣ - ΣΕΛΗΝΗ
 
Όλες οι όψεις μεταξύ Ήλιου και Σελήνης υποδηλώνουν δημιουργικότητα που εξαρτάται από τα ζώδια που συμμετέχουν και τη θέση τους σε οίκους. Οι αρμονικές όψεις προσδίδουν πάντα ένα βαθμό σταθερότητας στο χαρακτήρα του ατόμου και στο πως αντιμετωπίζει τη ζωή συνολικά. Οι δυναμικές όψεις δηλώνουν συχνά χάσμα μεταξύ των γονέων σε κάποια επίπεδο που επεκτείνεται στα Θέλω και τις Ανάγκες του ατόμου. Συχνά οι απαιτήσεις της οικογένειας και εν γένει του παρελθόντος εμποδίζουν την ικανότητα της προσωπικής εξέλιξης του.
 
Επειδή από την κάθε όψη ξεχωριστά (σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο) πηγάζουν ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά μόνο για τους συγκεκριμένους πλανήτες θα αναλυθούν εκτενέστερα. Οι ενέργειες οι οποίες συμμετέχουν στις όψεις Ήλιου Σελήνης, ανεξάρτητα με το είδος της όψης, γίνονται καλύτερα αντιληπτές αν αντιπαρατεθούν μεταξύ τους.
 
Ό Ήλιος συμβολίζει τα αρσενικά στοιχεία ενός ατόμου, τον πατέρα, τα θέλω, τη δράση, το συνειδητό, την εξωστρέφεια, την προσωπικότητα, το μέλλον, τα επίκτητα στοιχεία. Η Σελήνη συμβολίζει τα θηλυκά στοιχεία ενός ατόμου, τη μητέρα, τις ανάγκες, την ενστικτώδη αντίδραση στο περιβάλλον, το υποσυνείδητο, την εσωστρέφεια, το χαρακτήρα, το παρελθόν, τα κληρονομικά στοιχεία.
 
Σύνοδος Ήλιου - Σελήνης
 
Το άτομο με αυτή την όψη γεννήθηκε σε Νέα Σελήνη ή πολύ κοντά σε Νέα Σελήνη. Θεωρείται σύνοδος όταν οι πλανήτες έχουν απόσταση μεταξύ τους έως 10 μοίρες. Πρόκειται για δύο δυνάμεις που τείνουν να γίνουν μία και η ενέργεια εκδηλώνεται πολύ συγκεντρωμένη όταν οι πλανήτες βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο ή στον ίδιο οίκο.
 
Η μητέρα (Σελήνη) και ο πατέρας (Ήλιος) στο γενέθλιο χάρτη εμφανίζονται ως ένα, επομένως ο ένας από τους δύο γονείς ανέλαβε το ρόλο και των δύο, ενώ ο άλλος δεν ανταποκρίθηκε όπως θα χρειαζόταν. Η ύπαρξη μίας γονεϊκής αρχής μπορεί επίσης να δείχνει ότι ως παιδί έζησε σε ορφανοτροφείο ή έγκλειστο σε ίδρυμα.
 
Οι Ανάγκες (Σελήνη) και τα Θέλω (Ήλιος) του ατόμου ταυτίζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωπικοί στόχοι και οι σκοποί ζωής εντοπίζονται και ικανοποιούνται χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις, έτσι το άτομο έχει μειωμένη την ανάγκη να αναζητήσει κίνητρα ή λύσεις από εξωτερικούς παράγοντες . Γι αυτό το λόγο είναι αυτάρκες, δυνατό, έχει τεράστια θέληση, ενώ ο συναισθηματικός του κόσμος (Σελήνη) ενισχύει την έκφραση του καλύτερου εαυτού του (Ήλιος).
 
Η αυτονομία του όμως δύσκολα του επιτρέπει να δέχεται τις συμβουλές των άλλων ή να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους. Όλη του η ζωή έχει μία υποκειμενική θέση, η οποία μπλοκάρει τις σχέσεις του και συχνά τον οδηγεί να ζει μόνος. Η απολυτότητα των απόψεων του ατόμου σε αυτή τη σύνοδο είναι χαρακτηριστική λόγω της μεγάλης υποκειμενικότητας, πχ. Karl Marx, στου οποίου το γενέθλιο χάρτη συναντάμε σύνοδο του Ήλιου με τη Σελήνη στο δεύτερο οίκο (Das Kapital=Το Κεφάλαιο).
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στην όψη συνόδου Ήλιου Σελήνης, έχουμε νέα Σελήνη και κάθε νέα Σελήνη, έχει χαρακτηριστικά Σελήνης στον Κριό, το πρώτο ζώδιο στη σειρά του ζωδιακού κύκλου. Η Σελήνη στον Κριό αναλαμβάνει δράση, ανοίγει δρόμους, θέλει οι άλλοι να την ακολουθήσουν, υπερασπίζεται πολύ έντονα αυτά που κάνει αλλά επίσης βλέπει τα πράγματα με τρόπο άσπρο-μαύρο, δε συμβιβάζεται, χαρακτηριστικό που τονίζει την υποκειμενικότητα του ατόμου με αυτή την όψη.
 
Η αρσενική (Ήλιος) και η θηλυκή (Σελήνη) πλευρά του ατόμου, καθώς αποτυπώνονται στο γενέθλιο χάρτη πολύ κοντά η μία στην άλλη, δεν αποκλείεται να δηλώνουν σύγχυση ως προς τη σεξουαλική ταυτότητα. Όπως ο ουρανός στη νέα Σελήνη είναι σκοτεινός, έτσι και στο άτομο υπάρχουν ένστικτα και ανάγκες που βγαίνουν στην επιφάνεια χωρίς ούτε το ίδιο να τα συνειδητοποιεί.
 
Εάν είναι αγόρι, μεγάλωσε με πολλές γυναίκες γύρω του και εάν είναι κορίτσι μεγάλωσε με πολλούς άντρες γύρω της. Η προσωπικότητά του (Ήλιος) και το περιβάλλον του έχουν ως βάση το σύνολο της οικογένειας (Σελήνη), μέσα στο οποίο ζει και διαμορφώνεται, γι αυτό δύσκολα θα αφήσει το σπίτι του και την οικογένειά του.
 
Αντίθεση Ήλιου - Σελήνης
 
Το άτομο με αυτή την όψη γεννήθηκε σε Πανσέληνο ή πολύ κοντά σε Πανσέληνο. Οι πλανήτες οι οποίοι σχηματίζουν όψη αντίθεσης, βρίσκονται σε ζώδια τα οποία ανήκουν σε αρμονικά μεταξύ τους στοιχεία, δηλαδή το στοιχείο του Νερού είναι αρμονικό με το στοιχείο της γης, και το στοιχείο της Φωτιάς είναι αρμονικό με το στοιχείο του Αέρα.
 
Ωστόσο γωνία 180 μοιρών σχηματίζεται και από πλανήτες σε ζώδια τα οποία ανήκουν σε στοιχεία δυσαρμονικά μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, στην όψη αντίθεσης οι αρχές και οι ενέργειες , τις οποίες ο Ήλιος και η Σελήνη συμβολίζουν, εμφανίζονται στο γενέθλιο χάρτη εκ διαμέτρου αντίθετα , δημιουργώντας την αίσθηση ότι το άτομο βρίσκεται εν μέσω δύο αντίθετων τάσεων.
 
Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας (Ήλιος) και η μητέρα (Σελήνη) είναι δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί, αντίθετοι, αταίριαστοι και ασύμβατοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα ο ένας είναι μορφωμένος και ο άλλος σχεδόν καθόλου, ο ένας είναι πολύ εργατικός, ενώ ο άλλος αδιαφορεί για την εργασία. Πολύ συχνά οι γονείς είναι και χωρισμένοι. Οι όψεις όμως του Ήλιου και της Σελήνης δε δηλώνουν μόνο εξωτερικά γεγονότα αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες στην προσωπικότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται ψυχικά οι πληροφορίες του περιβάλλοντος.
 
Έτσι, ενώ η σχέση των γονιών εξωτερικά λειτουργεί φυσιολογικά, το άτομο με αντίθεση Ήλιου Σελήνης στο γενέθλιο χάρτη του, βιώνει εσωτερικά ότι ο τρόπος έκφρασης και το μοτίβο ζωής του καθενός από τους γονείς του δεν έχουν κοινά σημεία αναφοράς . Ανεξάρτητα από το αν η ανομοιομορφία των γονιών είναι εξωτερική ή εσωτερική, το αποτέλεσμα είναι ότι ως παιδί ένιωθε εσωτερικό διχασμό επειδή δεν υπήρχε ξεκάθαρο πρότυπο.
 
Το χάσμα το οποίο ένιωσε μέσα στην οικογένειά του τον ωθεί να διατηρήσει πάση θυσία ομοιομορφία στο περιβάλλον του. Γι αυτό το λόγο αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις, προσπαθεί πάντα να κατανοήσει την πλευρά του άλλου και να συμβιβάσει τις αντιθέσεις. Το κάθε τι συζητείται πάρα πολύ με σκοπό να είναι αντικειμενικό, τόσο πολύ που γίνεται αναποφάσιστος και αργοπορεί να προχωρήσει σε κάθε βήμα του.
 
Είναι άτομο το οποίο χρειάζεται έντονα τη σχέση, ζει μέσα από τις σχέσεις του και θα κάνει τα δέοντα για να τις διατηρήσει. Ειδικά στην όψη αντίθεσης του Ήλιου με τη Σελήνη, είναι συχνά δύσκολο να νιώσει κάποιος καλά με τον εαυτό του και μία εσωτερική ένταση στο βάθος της ύπαρξής του φαίνεται να είναι ένα μόνιμο στοιχείο του ψυχισμού του, την οποία χρειάζεται να υπερβεί ή να ρυθμίσει.
 
Τετράγωνο Ήλιου - Σελήνης
 
Όψη τετραγώνου σχηματίζουν πλανήτες, οι οποίοι συνήθως ανήκουν σε δυσαρμονικά μεταξύ τους στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία του Νερού και της Γης είναι δυσαρμονικά με τα στοιχεία της Φωτιάς και του Αέρα αντίστοιχα. Αυτό εξηγεί το λόγο που οι ενέργειες στην όψη τετραγώνου απαιτούν προσπάθεια για να συμβιβαστούν, περισσότερη από ότι στην όψη αντίθεσης.
 
Οποιαδήποτε στενή όψη τετραγώνου με προσωπικούς πλανήτες, όπως είναι ο Ήλιος και η Σελήνη, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό παράγοντα πρόκλησης στη ζωή, δείχνει χωρίς αμφιβολία ένα κινητήριο εμπόδιο. Η μόνη οδός για να ξεπεραστεί το εμπόδιο είναι η δημιουργία ενός καινούργιου τρόπου συμπεριφοράς, μίας νέας δομής πραγμάτων, σε σχέση με τις αρχές και τις ενέργειες τις οποίες συμβολίζουν οι συμμετέχοντες πλανήτες.
 
Ένα παράδειγμα αυτής της όψης τετραγώνου του Ήλιου με τη Σελήνη θα ήταν η παρακάτω σύγκρουση : «θέλω να γίνω ηθοποιός (Ήλιος) αλλά δεν αντέχω να εκτίθεμαι στο κοινό (Σελήνη)». Το άτομο επομένως, θα αναγκαστεί να αλλάξει τις συνήθειές του (Σελήνη) για να κάνει κάτι που θέλει (Ήλιος), αν πραγματικά το θέλει. Έτσι νοιώθει ότι οι υποσυνείδητες ανάγκες του (Σελήνη) εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση του δημιουργικού του εαυτού (Ήλιος).
 
Αυτή η δυσκολία να συνδυάσει τα Θέλω του και τις Ανάγκες του αρχικά του δημιουργεί πίεση, νιώθει δηλαδή καταπιεσμένος από τον ίδιο του τον εαυτό. Η όψη τετραγώνου όμως, όπως αναφέρεται ήδη, δείχνει ένα κινητήριο εμπόδιο στο γενέθλιο χάρτη και το άτομο θα κάνει τα πάντα για να το ξεπεράσει και τελικά να πετύχει αυτό που θέλει, αναπτύσσοντας σταδιακά ιδιαίτερη δύναμη χαρακτήρα.
 
Σε αυτή την όψη επίσης, έχουμε την πιο έντονη επιρροή των γονιών . Συνήθως οι γονείς είναι χωρισμένοι και το παιδί αναγκάζεται να διαλέξει στρατόπεδο γονιών παίρνοντας την ενοχή επάνω του. Μπορεί να δείχνει επίσης, ότι η οικογένεια αλλάζει συνεχώς σύνθεση, σπίτια, περιβάλλον, υπάρχει κόσμος που πηγαινοέρχεται μέσα σε αυτή, δημιουργώντας στο παιδί έντονη ανασφάλεια για τη σταθερότητά της.
 
Επειδή όμως πρόκειται για όψη Ήλιου - Σελήνης, η οποία δε δηλώνει μόνο εξωτερικά γεγονότα αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες στην προσωπικότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται ψυχολογικά οι πληροφορίες του περιβάλλοντος, έτσι και στην όψη τετραγώνου μπορεί η σχέση των γονιών εξωτερικά να λειτουργεί φυσιολογικά.
 
Όμως το άτομο με τετράγωνο Ήλιου Σελήνης στο γενέθλιο χάρτη του ήταν αποδέκτης μίας διαφορετικής κατάστασης, στην οποία οι ρόλοι και οι προσωπικότητες των γονιών δε συνεργάζονταν αρμονικά. Αυτό του δημιουργεί εσωτερική διαμάχη σε ότι αφορά τους ρόλους ενεργητικός/κυριαρχικός (Ήλιος) - παθητικός/δεκτικός (Σελήνη).
 
ΗΛΙΟΣ - ΕΡΜΗΣ
 
Ο Ερμής στο γενέθλιο χάρτη μας, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γενικά σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε. Είναι ο πλανήτης , ο οποίος σχετίζεται με τη βασική μας εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες από το περιβάλλον μας. Οι ψυχολογικές Αρχές που συμβολίζει ο Ερμής είναι η επικοινωνία και η συνειδητή σκέψη με την έννοια της λογικής, επομένως δείχνει την τάση να εκφράσει κανείς τις διανοητικές του συλλήψεις και την ευφυΐα του μέσω διάφορων ικανοτήτων που έχει ή μέσω του λόγου και συνεπώς δημιουργεί την ανάγκη καθιέρωσης της επικοινωνίας και την ανάγκη για μάθηση. Οι μόνες δυνατές όψεις τις οποίες σχηματίζει ο Ήλιος με τον Ερμή είναι η σύνοδος, αφού ο Ήλιος και ο Ερμής δε βρίσκονται ποτέ μακρύτερα από τις 28 μοίρες.
 
Ειδικότερα, η τέλεια σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή με ανοχή μίας μοίρας, ονομάζεται Cazimi. Σε αυτή την όψη ο Ήλιος επηρεάζεται από την ενέργεια του Ερμή ώστε η επικοινωνία να είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπικότητα (Ήλιος), ενώ παράλληλα η επικοινωνία είναι πολύ ζωντανή. Από την άλλη, η ανάγκη του Ερμή να καθιερώσει την επικοινωνία ενώνεται με τη δημιουργική ενέργεια του Ήλιου. Το άτομο με αυτή την όψη είναι πολύ υποκειμενικό, διαθέτει ενστικτώδη ευφυΐα, μπορεί να είναι και ιδιοφυΐα. Η προσωπικότητά του (Ήλιος) είναι οι ιδέες του, είναι η γνώμη του και σίγουρα είναι ισχυρογνώμων.
 
Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ερμή θα μπορούσε να είναι όψη σε γενέθλιο χάρτη δημοσιογράφου, να δείχνει επίσης γονείς που απαντούσαν στις απορίες των παιδιών (κυρίως ο πατέρας) και τέλος, καθώς ο Ερμής σχετίζεται με τα αδέρφια, να είναι ενδεικτική καλής σχέση με τα αδέρφια ή μίας προσωπικότητας με έντονη επιρροή από αυτά.
 
Όταν ο Ερμής στο γενέθλιο χάρτη βρίσκεται πριν από τον Ήλιο σημαίνει ότι το άτομο πρώτα σκέφτεται και μετά πράττει, ενώ αντίστροφα, όταν ο Ήλιος προηγείται του Ερμή, συνήθως πρώτα πράττει και μετά σκέφτεται.
 
ΗΛΙΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 
Η Αφροδίτη στο γενέθλιο χάρτη μας δείχνει σε γενικές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους, στις οικονομικές συνεργασίες αλλά και στις συντροφικές μας σχέσεις και τη στάση που έχουμε απέναντι στο χρήμα. Είναι ο πλανήτης που δηλώνει τα προσωπικά μέσα που θα αξιοποιήσουμε προκειμένου να προκαλέσουμε την έλξη των άλλων.
 
Οι ψυχολογικές Αρχές της Αφροδίτης είναι ό,τι θεωρούμε ότι έχει αξία για εμάς, αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, τα πράγματα που μας αρέσουν και μας δίνουν ευχαρίστηση στη ζωή, καθώς και η ανταλλαγή ενέργειας με τους άλλους ανθρώπους μέσα από το να μοιραζόμαστε. Επομένως, οι παραπάνω Αρχές εκδηλώνονται με την τάση μας για κοινωνικότητα και αγάπη, την τάση μας για ευχαρίστηση και εκδήλωση αφοσίωσης.
 
Οι ανάγκες του ατόμου, τις οποίες εκφράζει η Αφροδίτη, είναι η ανάγκη του να νιώσει κοντά σε κάποιο άλλο άτομο, η ανάγκη να νιώσει άνεση και αρμονία και η ανάγκη να εκδηλώσει προσωπικά συναισθήματα. Οι μόνες δυνατές όψεις που μπορεί να κάνει η Αφροδίτη με τον Ήλιο είναι η σύνοδος, το ημιεξάγωνο και το ημιτετράγωνο, αφού η Αφροδίτη δε βρίσκεται ποτέ μακρύτερα από 46 μοίρες από τον Ήλιο.
 
Η πιο έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ του Ήλιου και της Αφροδίτης σημειώνεται στην όψη συνόδου. Ο Ήλιος έχει στοιχεία Ζυγού, ζώδιο το οποίο κυβερνά η Αφροδίτη. Στην προσωπικότητα (Ήλιος) του ατόμου με αυτή την όψη κυριαρχεί η τάση για ευχάριστες ασχολίες και καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ο άνθρωπος που οργανώνει ευχάριστες αλλά και ομαδικές δραστηριότητες, τον ενδιαφέρει να υπάρχει καλαισθησία και αρμονία στο περιβάλλον του και ασχολείται με την τέχνη.
 
Το σύνθημά του είναι «μη χαλάσουμε τις καρδιές μας» γι' αυτό επιλέγει να συνεργάζεται, να συμβιβάζει και να συμβιβάζεται και να διατηρεί την ισορροπία. Είναι ο κατεξοχήν διπλωμάτης και ο άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την άλλη πλευρά. Το κεφάλαιο σχέσεις τον αφορά πάρα πολύ, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Με κάποιο τρόπο θα βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο, αφού η συναναστροφή με τους άλλους είναι το ταλέντο του.
 
Στην προσωπική του ζωή, κάνει σχέσεις υπερπαραγωγές και μέσα σε αυτές είναι δοτικός και αφοσιωμένος. Θα μπορούσε να είναι όψη σε γενέθλιο χάρτη οποιουδήποτε καλλιτέχνη. Παράλληλα, και η ενέργεια της Αφροδίτης επηρεάζεται από την ενέργεια του Ήλιου κάνοντας το άτομο με αυτή την όψη να αισθάνεται ότι η ατομικότητα του (Ήλιος) ανυψώνεται όταν ανταλλάσσει ενέργεια με άλλους ανθρώπους.
 
Συχνά ξεχωρίζει για την ευγένεια ή τη γλυκύτητα του. Συνοψίζοντας είναι ο άνθρωπός ο οποίος σε ό,τι κάνει προσθέτει γούστο, αισθητική και ισορροπία. Δίνει σημασία στο χρήμα, στην τέχνη, στις απολαύσεις και στον αισθησιασμό. Ο Ήλιος όμως στο γενέθλιο χάρτη δείχνει και τον πατέρα. Σε αυτή την όψη, ο πατέρας είναι όμορφος, καλαίσθητος, δημοφιλής, bon vivant και ευχάριστος στην παρέα ενώ το παιδί με αυτή την όψη είναι το χαϊδεμένο παιδί του μπαμπά.
 
ΗΛΙΟΣ - ΑΡΗΣ
 
Ο Άρης στο γενέθλιο χάρτη, και ανάλογα πάντα με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε αυτό που θέλουμε και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε και διαχειριζόμαστε τις επιθυμίες μας. Οι ψυχολογικές Αρχές του Άρη επομένως έχουν να κάνουν με τις επιθυμίες, τη θέληση για δράση και τα κίνητρα των πράξεών μας.
 
Το είδος και η ποιότητα της επιθετικής και της σεξουαλικής τάσης, καθώς και της τάσης του καθενός να ενεργήσει αποφασιστικά καθορίζονται από τη θέση και τις όψεις αυτού του πλανήτη, ο οποίος εκφράζει την ανάγκη μας να κάνουμε πράξη τις επιθυμίες μας και την ανάγκη να νιώσουμε φυσικό και σεξουαλικό ενθουσιασμό.
 
Ο Ήλιος στις δυναμικές όψεις του με τον Άρη, οι οποίες είναι η σύνοδος, η αντίθεση και το τετράγωνο, έχει στοιχεία Κριού, το ζώδιο το οποίο κυβερνά ο Άρης. Η προσωπικότητα αυτή επομένως έχει έντονα τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας, της δράσης, και της παρόρμησης. Το σύνθημά του είναι «το θέλω και το θέλω χτες». Είναι ο τύπος του ηγέτη, γνώρισμα που υποκινείται από την ανάγκη του να επιβεβαιώσει το πολύ έντονο Εγώ του.
 
Έχει έντονη προσωπικότητα, και όπως είναι φυσικό δε μένει απλός παρατηρητής σε ό,τι συμβαίνει γύρω του, αλλά συμμετέχει και κυρίως αναλαμβάνει δράση. Έχει υπερηφάνεια, θάρρος και τόλμη. Είναι ο άνθρωπος που θα πρωτοστατήσει για κάποιο σκοπό και θα μιλήσει εκ μέρους άλλων. Είναι ανταγωνιστικός, και το κίνητρο για κάθε ξεκίνημά του είναι νικήσει, διότι δε δέχεται τίποτα λιγότερο από τη νίκη. Είναι καλός αθλητής στα ατομικά αθλήματα. Στην αρνητική τους όμως εκδήλωση αυτές οι όψεις μπορεί να δείχνουν ένα κακοποιό ή ένα ληστή (ένα επιθετικό και αδίστακτο άτομο).
 
Ο πατέρας (Ήλιος) είναι ανταγωνιστικός, δυναμικός, μαχητής (Άρης). Η πατρική σεξουαλικότητα προβλήθηκε ή εντυπώθηκε πολύ έντονα στο παιδί, συζητήθηκε περισσότερο από όσο θα χρειαζόταν. Την ίδια στιγμή το παιδί νιώθει ότι πιέζεται να εκφράσει τη δική του σεξουαλικότητα. Συνήθως αυτή η υπερβολική ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα, δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή ένα αίσθημα ευνουχισμού, το οποίο στους άντρες εκδηλώνεται ως ανταγωνισμός στις σχέσεις του με τους άλλους άντρες, ενώ στις γυναίκες ως φόβος στο αντίθετο φύλο.
 
Καθώς ο Άρης σχετίζεται με τα μηχανήματα και τα αιχμηρά αντικείμενα, θα μπορούσε αντίστοιχα το επάγγελμα του πατέρα να είναι χασάπης, χειρούργος, στρατιωτικός ή μηχανικός (κάτι που σχετίζεται με αιχμηρά αντικείμενα) ή το ίδιο το άτομο να είναι επιρρεπές στα κοψίματα, τα καψίματα και τα ατυχήματα γενικά.
 
Η όψη τετραγώνου Ήλιου Άρη ειδικότερα, όπως όλες οι όψεις τετραγώνου με προσωπικούς πλανήτες, υποδηλώνει εσωτερική σύγκρουση. Το άτομο σε αυτή την όψη αυτοπαγιδεύεται προσπαθώντας να ξεπεράσει τον έντονο και δυναμικό πατέρα, χωρίς ουσιαστικά να το επιθυμεί. Οπότε, ασυνείδητα υπονομεύει και μπλοκάρει τις προσπάθειές του, βάζοντας τρικλοποδιές στον εαυτό του, ώστε τελικά να μην τον ξεπεράσει.
 
ΗΛΙΟΣ - ΔΙΑΣ
 
Ο Δίας ανήκει, μαζί με τον Κρόνο, στους κοινωνικούς πλανήτες, καθώς είναι οι πλανήτες οι οποίοι μας συνδέουν με την ευρύτερη κοινωνία και με θέματα πέρα από τα προσωπικά μας όρια. Βρίσκονται δηλαδή ανάμεσα στους προσωπικούς και τους εξωτερικούς πλανήτες. Στο γενέθλιο χάρτη ο πλανήτης Δίας δείχνει τους τομείς όπου μπορούμε να επωφεληθούμε από ευκαιρίες, αλλά και το πώς μπορούμε να ευεργετήσουμε τους άλλους.
 
Η βασική Αρχή του Δία είναι η επέκταση. Το άτομο με έντονη την επιρροή του Δία στο ωροσκόπιό του έχει την τάση να συνδέσει τον εαυτό του με κάτι μεγαλύτερο από αυτόν, όπως είναι ένα ανώτερο ιδανικό ή το νόημα της ζωής. Έχει επομένως την ανάγκη να πιστεύει σε κάτι ανώτερο, να νιώθει εμπιστοσύνη για την ίδια τη ζωή καθώς και την ανάγκη να βελτιώνει διαρκώς τον εαυτό του.
 
Όλες οι όψεις του Δία με τον Ήλιο δείχνουν μία έντονη ανάγκη του ατόμου να απονείμει συγχαρητήρια στον εαυτό του κάνοντας κάτι σπουδαίο, το οποίο οι γύρω του θα θεωρήσουν άξιο προσοχής. Είναι πολύ πιθανό επίσης οι άνθρωποι στων οποίων το γενέθλιο χάρτη υπάρχουν αυτές οι όψεις να βρίσκονται στο προσκήνιο ή να συμμετέχουν σε κάποιο σπουδαίο έργο ή δουλειά.
 
Τα γνωρίσματα του Δία επηρεάζουν την προσωπικότητα δίνοντας στο άτομο στην όψη συνόδου τύχη και δημοφιλία. Είναι πληθωρικός τύπος, ταυτίζεται με το Θεό, έχει στόχους, είναι γενναιόδωρος, αισιόδοξος, εξερευνητής και οραματιστής. Διακατέχεται από διαρκή αισιοδοξία, όχι πάντοτε δικαιολογημένη, επιλέγοντας να θυμάται τα καλά από τις καταστάσεις και πιστεύοντας στη θετική εξέλιξη των πραγμάτων.
 
Τελικά με τη στάση του αυτή αργά ή γρήγορα τα αισιόδοξα σχέδιά του θα γίνουν πραγματικότητα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στις ιδέες και στα ιδανικά, τα οποία αναζητά όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το καλό των γύρω του, αφού τον ενδιαφέρει εξίσου να μεταδώσει τα ιδανικά του και στους άλλους, έτσι ώστε όλοι να επωφεληθούν.
 
Όμως τον διακρίνουν και τα αρνητικά γνωρίσματα του Δία. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει ρίσκο χωρίς καμία προφύλαξη και τείνει να πατρονάρει τους άλλους. Σχεδόν ποτέ δε θα αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του, κάτι που ίσως τον αναγκάσει να φανεί ταπεινός, και δεν είναι ταπεινός. Είναι αλαζόνας αλλά και συχνά άπληστος.
 
Στην όψη τετραγώνου, όψη εσωτερικής σύγκρουσης όταν συμμετέχει προσωπικός πλανήτης, οι ιδέες του ατόμου (Δίας) συγκρούονται με τις πράξεις του. Για παράδειγμα θέλει (Ήλιος) να γίνει χρηματιστής αλλά δε μπορεί γιατί αυτό συγκρούεται με την ηθική του (Δίας). Επίσης στην όψη τετραγώνου το άτομο πιέζει την τύχη του, και νιώθει μεγάλο ανικανοποίητο όταν ο Δίας βρίσκεται σε μεταβλητά ζώδια (Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύς), πιστεύοντας ότι ο κήπος του διπλανού είναι πάντα καλύτερος από το δικό του. Στην ίδια όψη, μπορεί ο πατέρας να είναι ηθικολόγος, με έντονες θρησκευτικές ή πολιτικές απόψεις, οι οποίες προφανώς καταπιέζουν το άτομο με αυτή την όψη στο γενέθλιο χάρτη του.
 
ΗΛΙΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ
 
Ο Κρόνος ανήκει όπως αναφέρθηκε στους κοινωνικούς πλανήτες, καθώς είναι πλανήτης ο οποίος μας συνδέει με την ευρύτερη κοινωνία και με θέματα πέρα από τα προσωπικά μας όρια. Βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα στους προσωπικούς και τους εξωτερικούς πλανήτες. Ο Κρόνος στο γενέθλιο χάρτη μας, είναι αυτό που μας πιέζει να εξελιχτούμε και ανάλογα με τον οίκο στον οποίο βρίσκεται δείχνει τον τομέα όπου βιώνουμε αργή και σταδιακή ανάπτυξη.
 
Οι Αρχές του Κρόνου είναι η προσπάθεια και η σύμβαση, τον διακρίνει η τάση να αποκτήσει ασφάλεια μέσω χειροπιαστών επιτευγμάτων, και έχει ανάγκη την έγκριση και την κοινωνική αποδοχή. Σε οποιαδήποτε όψη του Κρόνου με τον Ήλιο , το αίσθημα των ορίων (Κρόνος) στην προσωπικότητα (Ήλιος) είναι πολύ έντονο φτάνοντας το άτομο στο σημείο να αυτοπεριορίζεται.
 
Αλλά και η δυνατότητα αυτοέκφρασης (Ήλιος) μπλοκάρεται , αφού η αυτοπεποίθησή του εξαρτάται άμεσα από την αποδοχή ή όχι των άλλων, βάζοντας το άτομο σε διαδικασία συνεχούς άμυνας. Οι λέξεις κλειδιά του Κρόνου είναι χρόνος, φόβος, έλεγχος, όρια, πειθαρχία, μάθηση με το δύσκολο τρόπο, ευθύνες, υποχρεώσεις, περιορισμοί, αυτοπειθαρχία.
 
Η σύνοδος Ήλιου Κρόνου έχει ανοχή έως 8 μοίρες. Ο Κρόνος όπου υπάρχει, σκοτεινιάζει τον πλανήτη δίπλα του, έτσι συννεφιάζει και τον Ήλιο λέγοντάς του: «όχι, δε θα είσαι έτσι». Από την άλλη πλευρά, ο Ήλιος φωτίζει τους φόβους του Κρόνου. Το σύνθημά του ατόμου με αυτή την όψη είναι «αργά και σταθερά». Όπως ο Κρόνος φοράει πάντα μία μάσκα για να καλύψει τον εαυτό του, έτσι και το άτομο αυτό θέλει τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία και νιώθει φόβο όταν εκτεθεί.
 
Μπορεί να γίνει τσιγκούνης, μίζερος και συμπλεγματικός. Συχνά τα άτομα με αυτή την όψη θέλουν απεγνωσμένα να γίνουν διάσημα, αλλά όταν βρεθούν κάτω από το φως της δημοσιότητας δε το θέλουν καθόλου (fame-freak). Θέλει την επιδοκιμασία του κόσμου, να του πουν ότι είναι καλός σε κάτι, να γίνει κοινωνικά ευδιάκριτος για κάποιο λόγο. Δίνει πολύ σημασία στην αυθεντία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είχε την επιδοκιμασία ως παιδί από τους γονείς του.
 
Το Εγώ του (Ήλιος) δεν έχει αφεθεί να ανθήσει όπως θα έπρεπε σε μία κανονική κατάσταση. Αντιμετωπίζει ιδιαίτερα εμπόδια στη ζωή του, τίποτα σχεδόν δε του χαρίζεται και βρίσκει τα παιδικά χρόνια που δεν είχε μεγαλώνοντας, μετά τα σαράντα. Είναι εξαιρετικά μυγιάγγιχτος στην κριτική. Επειδή όμως ο Κρόνος είναι και χρόνος, το άτομο με αυτή την όψη έχει φοβερή αίσθηση συγχρονισμού, γνωρίζει δηλαδή πότε χρειάζεται να επέμβει και να βγει μπροστά. Γι αυτό το λόγο γίνονται καλοί κωμικοί σε live shows και επίσης clowns (μάσκα).
 
Ο πατέρας (Ήλιος) δεν ήταν ισχυρό πρόσωπο, καθώς ο Κρόνος προσδίδει μία έννοια στέρησης σε ό,τι αφορά τον πατέρα. Ο Ήλιος όταν σχηματίζει όψη συνόδου με τον Κρόνο, έχει παρόμοια ενέργεια με τον Ήλιο που βρίσκεται στο 12ο οίκο. Αυτή η στέρηση του πατέρα μπορεί να σημαίνει ότι ο πατέρας δούλευε πολύ, ή ότι έλειπε για λόγους καθήκοντος (Κρόνος), ότι ήταν ένας πατέρας εξαφανισμένος, απών, που αγνοούσε το παιδί του, ή το παιδί θα μπορούσε να είναι ορφανό.
 
Αυτό που δεν έκανε ο πατέρας, ανέλαβε να το κάνει η μητέρα, να παίξει δηλαδή το ρόλο του Κρόνου. Ως παιδί επομένως δε συνειδητοποίησε την ατομικότητα του, ένιωθε παραπεταμένο, επειδή δε το κανάκεψαν και δε το χάιδεψαν και επειδή γενικά δε του επιτράπηκε να είναι ιδιαίτερο.