Όψεις του Ήλιου - Μέρος 2ο

19/10/2022

Αναλύση στις όψεις του Ήλιου

Εδώ αναλύονται οι όψεις του Ήλιου με τους συλλογικούς πλανήτες Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα. Περιλαμβάνονται και σχόλια του Γιώργου Σοφιάνη για τις δύσκολες όψεις του Ήλιου με τους παραπάνω πλανήτες.

Όπως αναφέρεται στο πρώτο μέρος των όψεων του Ήλιου με τους προσωπικούς και κοινωνικούς πλανήτες , οι όψεις που σχηματίζουν οι πλανήτες στο ωροσκόπιο μας με τον Ήλιο διαμορφώνουν την έκφραση του χαρακτήρα μας και αυτό που ακτινοβολούμε στο περιβάλλον μας. Οι πιο σημαντικές για το χαρακτήρα είναι οι όψεις συνόδου, καθώς οποιαδήποτε σύνοδος με τον Ήλιο προσδίδει κάτι βασικό σε ολόκληρη την ταυτότητα του ατόμου.

Το κοινό των πλανητών που ακολουθούν μετά τον Κρόνο, γι αυτό άλλωστε ονομάζονται και εξωκρόνιοι, εξωτερικοί και επίσης συλλογικοί πλανήτες , είναι ότι εκφράζουν το συλλογικό ασυνείδητο, προτρέποντας μονίμως την αλλαγή στη συνείδησή μας και την περαιτέρω εξέλιξή της. Γι αυτό το λόγο, τα άτομα με όψεις στο χάρτη τους μεταξύ συλλογικών και προσωπικών πλανητών, καθώς και με τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον Ωροσκόπο, έχουν εκ προοιμίου ένα συλλογικό ρόλο στην κοινωνία.

Σε κάποιο τομέα θα επιλέξουν ένα διαφορετικό από την πεπατημένη, τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν δρόμους και είναι αναγκασμένοι να υποστούν την αντίδραση της κοινωνίας. Οι συλλογικοί πλανήτες, κατά τον επιφανή αστρολόγο Dane Rudhyar, είναι πρεσβευτές του γαλαξία, διότι εκφράζουν τις βαρυτικές δυνάμεις που έλκουν κάθε έμβιο ον προς το αμέσως μεγαλύτερο σύστημα από το ηλιακό, δηλαδή το γαλαξιακό. Είναι δηλαδή, οι πλανήτες που μας ωθούν στο να συνειδητοποιήσουμε και πράγματα έξω από τον «κόσμο» μας.

Οι θέσεις των ζωδίων των εξωτερικών πλανητών δεν αντιπροσωπεύουν από μόνες τους καθαρά εξατομικευμένες ποιότητες, αφού παραμένουν σε ένα ζώδιο για πολλά συνεχόμενα έτη. Ο πλανήτης Ουρανός ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από το ζωδιακό σε 84 χρόνια και ο χρόνος παραμονής του σε κάθε ζώδιο είναι 7 χρόνια.

Ο πλανήτης Ποσειδώνας, ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από το ζωδιακό σε 165 χρόνια, και ο χρόνος παραμονής του σε κάθε ζώδιο είναι περίπου 13 χρόνια, ενώ οι Πλουτώνιοι κύκλοι ολοκληρώνονται σε 246 χρόνια, με χρόνο παραμονής του Πλούτωνα σε κάθε ζώδιο από 10 έως 30 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις των ζωδίων του Ουρανού, του Ποσειδώνα και του Πλούτωνα είναι σημαντικές ως ενδείξεις χαρακτηριστικών γενιάς, εξηγώντας και τις διαφορές στη μαζική ψυχολογία καθώς και αυτό που ονομάζουμε χάσμα γενεών, είναι από μόνες τους σχετικά ασήμαντες για την ατομικότητα.

Επομένως, οι ποιότητες και οι ενέργειες που υποδηλώνονται από τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα δεν είναι συνήθως εμφανείς στα άτομα, εκτός αν εμπλέκονται στενά με υπόλοιπα σημαντικά στοιχεία του χάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, κανάλια έκφρασης των ενεργειών των συλλογικών πλανητών είναι οι πλανήτες με τους οποίους σχηματίζουν όψεις, ενώ το είδος της ενέργειας υποδηλώνεται από την όψη που κάθε φορά σχηματίζεται.

Στις αρμονικές όψεις (τρίγωνο, εξάγωνο) το άτομο είναι περισσότερο συμφιλιωμένο με τις ποιότητες των συλλογικών πλανητών, ενώ στις δυναμικές (σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο, quincunx) και ιδίως στην όψη τετραγώνου, το άτομο αντιστέκεται στην έκφραση των ποιοτήτων αυτών. Ο κάθε πλανήτης συμβολίζει κάποιες συγκεκριμένες ψυχολογικές Αρχές (Principles), αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες έντονες επιθυμίες (Urges) και ανάγκες (Needs) του ατόμου.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ήλιο, του οποίου οι Αρχές είναι συνοπτικά η Ζωτικότητα, η Αίσθηση της ταυτότητας, η Ενέργεια που διοχετεύεται στη Δημιουργία, η Εικόνα που ο καθένας πιστεύει ότι ακτινοβολεί στο περιβάλλον του και τα χαρακτηριστικά της Πατρικής φιγούρας (ή των ανδρών που διαδραμάτισαν το ρόλο της). Σαν συνέπεια οι τάσεις που εκφράζει είναι το «Είμαι» και το «Δημιουργώ» και οι αντίστοιχες ανάγκες που συμβολίζει είναι της «Αναγνώρισης» και της «Αυτοέκφρασης».

ΗΛΙΟΣ - ΟΥΡΑΝΟΣ

Οι αρχές του Ουρανού είναι η ατομική ελευθερία και ελευθερία του Εγώ. Έχει τάση στη διαφορετικότητα, στην πρωτοτυπία, στην αυθεντικότητα και στην ανεξαρτησία από την παράδοση. Οι αρχές και οι τάσεις αυτές υποκινούν την ανάγκη του ατόμου για αλλαγή, για ενθουσιασμό και έκφραση χωρίς περιορισμούς.

Στις αρμονικές όψεις που σχηματίζει ο Ήλιος με τον Ουρανό, το άτομο είναι συνήθως ικανό να ενσωματώσει πιο εύκολα τις τάσεις που έχει για εσωτερική αλλαγή στον ήδη καθιερωμένο τρόπο ζωής του, ενώ στις δυναμικές, το άτομο έχει την τάση να προχωρά προς την αλλαγή και το διαφορετικό με πιο ριζοσπαστικό τρόπο. Ωστόσο, μία πρωτοτυπία και μη συμβατικότητα διακρίνει όσους έχουν οποιαδήποτε όψη μεταξύ αυτών των δύο πλανητών.

Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό στο γενέθλιο χάρτη δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεταρρυθμιστής, επαναστάτης, καινοτόμος, επίμονος με την ανεξαρτησία, αυθεντικός, μοναδικός και απρόβλεπτος. Το ακτινοβόλο εσωτερικό του (Ήλιος) αναμειγνύεται με μία τάση για αλλαγή, ενθουσιασμό και πειραματισμό (Ουρανός). Είναι άτομο το οποίο σέβεται ελάχιστα την παράδοση, ωστόσο το ίδιο αντιστέκεται στην προσωπική αλλαγή.

Είναι επίσης το άτομο το οποίο, παρά τον φιλελευθερισμό που πρεσβεύει, μπορεί να γίνει τελείως αυταρχικό με τους άλλους, τυραννικό και αδιάλλακτο. Δε δέχεται κάποιον από πάνω του, κάποιον ανώτερο, ή οποιοδήποτε άτομο το οποίο να τον κατευθύνει, αντιδρώντας στον πατέρα (Ήλιος), ο οποίος ήταν επίσης αυταρχικός, επίμονος και επιβλητικός με το «έτσι θέλω» (Ουρανός).

Η όψη αυτή δείχνει ένα μη παραδοσιακό (Ουρανός) πατέρα (Ήλιος). Για παράδειγμα, μπορεί το άτομο με αυτή τη σύνοδο στο γενέθλιο χάρτη του, να έχει γεννηθεί χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος των γονιών του. Η όψη συνόδου Ήλιου- Ουρανού στους Ιχθύς και στο 12ο οίκο, είναι ισχυρή ένδειξη για πολιτικό.

Στην όψη αντίθεσης του Ήλιου με τον Ουρανό, το άτομο ανέκαθεν αισθανόταν ότι ήταν διαφορετικό και επομένως είναι εύθικτο γι αυτή του τη διαφορετικότητα, παρόλο που την υπερασπίζεται έντονα. Μπορεί να γίνει επαναστάτης μέσα στην κοινωνία ή μέσα σε ομάδες. Η τεχνολογία είναι πεδίο ανοιχτό που τον ωθεί συνέχεια προς το μέλλον.

Όπως και στην όψη συνόδου, το άτομο με την όψη αντίθεσης Ήλιου Ουρανού στο γενέθλιο χάρτη του, δε νιώθει την ανάγκη να σεβαστεί το παρελθόν ή την παράδοση, δεν ενδιαφέρεται να τα διατηρήσει. Η αντίφαση στην προσωπικότητα του είναι ότι, ενώ προωθεί τη συλλογική αλλαγή, στην προσωπική του ζωή ο ίδιος είναι ανεπίδεκτος στις αλλαγές διότι η αλλαγή είναι επώδυνη γι αυτόν.

Διαθέτει ευφυΐα, τον χαρακτηρίζει η αντικανονικότητα και βρίσκει πάντα μπροστά του με κάποιο τρόπο την αλλαγή. Θέλει να μη ρουτινιάζει και σημασία για το άτομο με αυτή την όψη έχει το μέλλον, το νέο, ο πειραματισμός και επομένως η δημιουργικότητα. Έχει επιβαρυμένο νευρικό σύστημα καθώς ό,τι αγγίζει ο πλανήτης Ουρανός το τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό. Έχει μανία με την τελειότητα, σε σημείο που μπορεί να υποφέρει από κρίσεις υστερίας αν δεν είναι όλα τέλεια, αν δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα θέλει. Ο πατέρας (Ήλιος) ήταν αποστασιοποιημένος (Ουρανός) και δεν τον μπλόκαρε με τα δικά του συναισθήματα.

Δύσκολες όψεις Ήλιου - Ουρανού. Από τον Γιώργο Σοφιάνη

Το άτομο που φέρει μία τέτοια όψη είναι πιθανό να έχει μεγαλώσει σε μία αντισυμβατική οικογένεια, σε μία οικογένεια στην οποία η κανονικότητα μπορεί να σημαίνει και «θάνατος». Αντισυμβατικότητα μπορεί να σημαίνει γονείς χωρίς γάμο, γονείς διαφορετικής φυλής, γονείς χωρισμένοι ή συνεχείς μετακινήσεις της οικογένειας.

Ο πατέρας μπορεί να είναι παρών στο σπίτι, αλλά έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα να μη δίνει το απαραίτητο ενδιαφέρον στο παιδί οπότε το τελευταίο βιώνει έναν πατέρα αποστασιοποιημένο, απόντα, απόμακρο και ασυνεχή. Ο πατέρας βάζει πάνω από το παιδί τον εαυτό του και τη μοναδικότητά του, με αποτέλεσμα το παιδί να τον ειδωλοποιήσει, να θελήσει να ασχοληθεί με αντισυμβατικά πράγματα και να έχει προβλήματα προσαρμογής στα συμβατικά πρότυπα και κατ' επέκταση σε άτομα με θέση εξουσίας.

ΗΛΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

Οι Αρχές του Ποσειδώνα είναι η υπερβατική ελευθερία, η ένωση με την έννοια της διάλυσης, και η απελευθέρωση από το Εγώ. Οι Τάσεις του Ποσειδώνα είναι η απόδραση από τα προσωπικά όρια και τον υλικό κόσμο. Επομένως έχει έντονη την ανάγκη να βιώσει ένα με τη ζωή, καθώς και την ανάγκη να γίνει ένα με το όλο.

Στην αλληλεπίδραση μεταξύ του Ήλιου και του Ποσειδώνα, η ταυτότητα και η βασική συνείδηση (Ήλιος) ενσωματώνει την τάση για υπέρβαση του υλικού κόσμου μέσω της φαντασίας, του ιδεαλισμού ή των πνευματικών αναζητήσεων (Ποσειδώνας). Οι όψεις του Ήλιου με τον Ποσειδώνα δημιουργούν δυσφορία και ανικανοποίητο. Ειδικότερα, οι δυναμικές όψεις με τον Ποσειδώνα (σύνοδος, αντίθεση, τετράγωνο, quincunx) οδηγούν στη μάθηση των πνευματικών αξιών και αληθειών της ζωής, κάποτε , μέσω της απόλυτης απογοήτευσης (Ποσειδώνας).

Με τον Ποσειδώνα στην εικόνα, υπάρχει έντονη η σύγχυση για την αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας. Ο Ήλιος είναι το Εγώ και ο Ποσειδώνας το διαλύει. Όσο πιο ακριβής είναι η όψη, τόσο το άτομο απομακρύνεται από το ρεαλιστικό και τα γήινα πράγματα. Οι αναζητήσεις του για το « Ποιος είμαι , τι θέλω, που πάω, με ποιους πάω» εκφράζουν αυτή την απώλεια του Εγώ και τις αμφιβολίες για τον εαυτό του.

Το άτομο έχει αυταπάτες και παραμορφωμένη εικόνα του εαυτού του, φαντάζεται δηλαδή ποιος μπορεί να είναι. Επομένως, χρειάζεται οπωσδήποτε ειλικρινή καθοδήγηση από τους άλλους προκειμένου να επιτύχει ρεαλιστική και καθαρή αίσθηση του εαυτού του. Θα πρέπει δηλαδή, να φτιάξει μία άλλη πραγματικότητα, αφού άλλοτε υποτιμά και άλλοτε υπερεκτιμά τις ικανότητές του και την προσωπική του αξία.

Καθώς δεν έχει έντονο Εγώ, γίνεται χαμαιλέοντας και κλέφτης προσωπικοτήτων. Δε μπορεί να εντοπίσει πού είναι η αλήθεια του πράγματος και αποκλίνει από την πραγματικότητα, πιστεύοντας αυτό που θέλει να πιστεύει και αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρη θέση στην κρίση και στη δράση του. Η συμπόνια, η σύγχυση, η τάση για απόδραση από τον εαυτό του και για υπέρβαση της ατομικότητας, οι οποίες τον διακρίνουν, οδηγούν το άτομο στο να αναλαμβάνει στις καταστάσεις τη σωτηρία των άλλων, ταυτιζόμενος με το θύμα- σωτήρα (το κόμπλεξ του σωτήρα).

Οι ποσειδώνιες ιδιότητες σχετίζονται και με την τέχνη, γι αυτό στις όψεις του Ήλιου με τον Ποσειδώνα , το άτομο είναι δημιουργικό, ασχολείται με διάφορα πράγματα, έχει έφεση στις τέχνες και δίνει σημασία στα οράματα. Ο πατέρας (Ήλιος), στις όψεις του Ήλιου με τον Ποσειδώνα, εμφανίζεται ως θύμα (Ποσειδώνας). Με κάποιο τρόπο ο πατέρας απουσιάζει. Ο λόγος της απουσίας μπορεί να είναι κάποια χρόνια ασθένεια του πατέρα, ή το γεγονός ότι ο πατέρας ήταν ψυχολογικά απών, ή το ότι έχει εξιδανικευτεί.

Σε αυτές τις καταστάσεις, η φαντασία αντικαθιστά τη φυσική παρουσία. Από την άλλη, ίσως το παιδί είδε τον εαυτό του ως θύμα εξαιτίας της απουσίας του πατέρα, είτε όντως ως παιδί βίωσε τη δική του θυσία επειδή ο πατέρας έκανε κάτι για το κοινό καλό. Το αποτέλεσμα είναι ότι, το άτομο με δυναμικές όψεις μεταξύ Ήλιου και Ποσειδώνα στο γενέθλιο χάρτη του, δεν έχει όριο. Δε βρέθηκε γονιός να του βάλει απαγορεύσεις και να το προετοιμάσει για το τι θα αντιμετωπίσει έξω από το σπίτι του, δείχνοντας παράλληλα αυτές οι όψεις και έλλειψη ισχυρών προτύπων.

Οι δύσκολες όψεις Ήλιου - Ποσειδώνα. Από τον Γιώργο Σοφιάνη

Ο πατέρας είναι απών αλλά με διαφορετικό τρόπο από την περίπτωση της όψης με τον Ουρανό. Ο πατέρας ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μία φανταστική αλήθεια επειδή μπορεί και να έχει ένα επάγγελμα που απορροφά πολύ χρόνο (π.χ καλλιτέχνης, ναυτικός, κληρικός). Ο πατέρας δηλαδή ασχολείται με κάτι ανώτερο από το παιδί, με αποτέλεσμα το τελευταίο να αισθάνεται μία μορφή θυσίας του πατέρα σε κάποιο ανώτερο ιδανικό (θα μπορούσε να είναι και η αφηρημένη ιδέα του παιδιού).

Σε μία τέτοια περίπτωση, το παιδί συχνά εξιδανικεύει την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να του δημιουργούνται όνειρα τα οποία όμως είναι αυταπάτες με αποτέλεσμα να πέφτει συχνά σε κατάθλιψη. Επιπλέον, το παιδί έχει την ανάγκη να εκφράσει τη φυγή από την πραγματικότητα, να καταλύσει το εγώ του για να ενωθεί με κάτι το ανώτερο.

ΗΛΙΟΣ - ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ

Οι Αρχές του Πλούτωνα είναι η μεταμόρφωση, η μετάλλαξη, και η εξουδετέρωση. Προσδίδει στο άτομο την τάση για ολοκληρωτική αναγέννηση και την τάση να διεισδύσει στον πυρήνα των πραγμάτων. Ο πλουτώνιος τύπος έχει ανάγκη να εξαγνίσει τον εαυτό του και να φύγει από το παλιό, βιώνοντας πόνο. Στην αλληλεπίδραση μεταξύ του Ήλιου και του Πλούτωνα, καθώς ο Ήλιος συμβολίζει και την αντίληψη κάποιου για τη ζωή, αυτή είναι εμποτισμένη από μία ισχυρή τάση προς το βάθος και την εμπειρία της ολοκληρωτικής αναγέννησης.

Παρόμοια μεταμορφωτική ενέργεια μπορεί να δηλώνεται και από όψη τριγώνου ή τετραγώνου μεταξύ των ίδιων πλανητών, επομένως τόσο από τις αρμονικές όσο και από τις δυναμικές όψεις, αλλά το άτομο, ιδίως στην όψη τετραγώνου Ήλιου Πλούτωνα ενδεχομένως αντιστέκεται επίμονα στην αλλαγή.

Όταν αλληλεπιδρά ο Ήλιος με τον Πλούτωνα, υπάρχει θαμμένος (Πλούτωνας) εαυτός (Ήλιος). Πλουτώνια στοιχεία στην προσωπικότητα (Ήλιος), όπως τεράστια επιμονή και πληρότητα, ακριβώς επειδή μπορεί να μην είναι καθόλου εμφανή, κάποιες φορές ξαφνιάζουν τους άλλους. Στις στενές όψεις μεταξύ Ήλιου και Πλούτωνα, το άτομο διαθέτει εσωτερικό βάθος, προσωπική σοβαρότητα και γνώση της σκοτεινής και της σκληρής πλευράς της ζωής.

Είναι εξοικειωμένος δηλαδή με ό,τι για τους περισσότερους αποτελεί ταμπού. Είναι πολύ πιθανό αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι , στην οικογένεια υπάρχει ένα μυστικό, που κρύβει σεξουαλική βία, αιμομιξία, σεξουαλικές παρεκκλίσεις ή ακόμα και πορνεία. Υπάρχει μία ολόκληρη γκάμα πραγμάτων που τον καταπιέζει, όπως αισθήματα ενοχής και εμμονές. Μπορεί ακόμα οι δυναμικές όψεις να δείχνουν και απώλεια του πατέρα. Η σκοτεινή του πλευρά, δεν έχει καμία διέξοδο στην πραγματικότητα. Είναι εξουσιαστικός και χειραγωγεί τους άλλους.

Ο πατέρας (Ήλιος) είναι ενήμερος για τη σκοτεινή του πλευρά, επειδή ο ίδιος έχει περάσει κρίσεις (Πλούτωνας). Το να αποκαλύψει όμως την αρνητική του πλευρά- ο πατέρας- είναι πολύ περίεργο, πρωτόγνωρο και ενοχικό για το παιδί. Μέσα στην αγωνία του πατέρα να μην μαθευτούν τα μυστικά, του τα περνά τελικά υπόγεια. Το παιδί από την άλλη, νιώθει ενοχές όταν βλέπει σκοτεινά σημεία στον εαυτό του, ακριβώς επειδή του έχουν κρύψει τη μαυρίλα, ως κάτι που δεν υπάρχει, και πιστεύει ότι δε θα έπρεπε να σκέφτεται ή να κάνει οτιδήποτε κακό.

Οπότε ρίχνει την ευθύνη στον εαυτό του για τα σκοτεινά του σημεία, νομίζοντας ότι «εγώ είμαι ο κακός». Ένας πλουτώνιος πρέπει να ξεπεράσει τον πατέρα, ωστόσο αισθάνεται πολύ ένοχος που θα τον ξεπεράσει. Ενοχές όμως το άτομο νιώθει και επειδή ταυτόχρονα σαμποτάρει τον εαυτό του, ώστε να μην ανταγωνιστεί τον πατέρα. Αυτή η πλουτώνια σχέση με τον πατέρα, προφανώς είναι πολύ έντονη και θέλει να την ξαναβιώσει μέσα από τις υπόλοιπες σχέσεις του.

Οι δύσκολες όψεις Ήλιου - Πλούτωνα. Από τον Γιώργο Σοφιάνη

Ο πατέρας σε αυτή την περίπτωση εκπέμπει σεξουαλικότητα και μυστήριο και είναι πιθανό να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις ή κρυμμένα μυστικά. Το παιδί αποκτά μία μυστηριώδη αύρα και το ζήτημα που προκύπτει είναι η άσκηση εξουσίας στους άλλους με σκοπό τη δημιουργία εξάρτησης. Τέλος, είναι πιθανό να υπάρχουν στην οικογένεια θέματα ταμπού τα οποία σχετίζονται με το σεξ (ειδικά αν ο Πλούτωνας βρίσκεται σε έναν από τους υδάτινους οίκους 4ο, 8ο ή 12ο). Η ενασχόληση με τη λύση αυτού του μυστηρίου θα μπορούσε να αποτελεί μία αποστολή για το παιδί. Στην περίπτωση όψεως συνόδου, το παιδί περνά βίαιες συναισθηματικές κρίσεις οι οποίες έχουν στόχο να το κάνουν ικανό να βρει το δρόμο προς τον Ήλιο του, δηλαδή τον εαυτό του.